TALENTUTVIKLINGSPROGRAMMET UNGE MUSIKERE

ET TILBUD TIL MUSIKKTALENTER OPP TIL 19 ÅR

UTFORDRINGER OG MULIGHETER

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere skal gi spesielt talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring. Tilbudet gis i samarbeid med elevens kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer.
Programmet er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjonene som gir høyere utøvende musikkutdanning i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Hver institusjon har ansvar for et bestemt geografisk område.

TILBUDET OMFATTER BLANT ANNET:

• Individuell undervisning på instrument
• Gruppeundervisning i musikkteori og gehør
• Samspillgrupper

Det gis undervisning omtrent hver tredje uke gjennom hele undervisningsåret. Opplegget kan variere mellom i institusjonene. Mer informasjon på hjemmesidene til den enkelte institusjon, se lenger ned for en oversikt.
Det blir lagt vekt på et samarbeid med lokale lærere omundervisning og repertoar. Undervisningen er gratis, men elevene må selv betale nødvendige reise- og oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reisekostnader kan få reisestøtte som dekker en del av utgiftene.

ALLE INSTRUMENTER OG SJANGERE

Programmet omfatter i utgangspunktet alle instrumenter og sjangere. Dersom den institusjonen eleven hører til etter den geografiske fordelingen ikke har tilbud på elevens instrument, kan det være mulig å tilby eleven plass ved en av de øvrige institusjonene. Søknad skal likevel sendes til den institusjonen der eleven har geografisk tilhørighet.

OM OPPTAK

Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Opptaksprøven finner sted på hver enkelt institusjon
(høgskole eller universitet) i løpet av april/mai.
Opptak skjer normalt for to år. Etter to år er det mulig å søke nytt opptak.
Øvre aldersgrense er 19 år.

OM SØKNAD

Søknad må skje i samråd med lærer på den enkelte kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer.
Det er begrenset antall plasser i talentutviklingsprogrammet. Man bør derfor kun søke opptak for elever som er spesielt talentfulle, som kan gjøre seg nytte av et tilrettelagt talenttilbud og som vil kunne takle en prøvespillsituasjon selv om eleven ikke skulle bli tatt opp.

Bruk fastsatt søknadsskjema som du finner på nettsiden til den institusjonen du søker.
SØKNADSFRIST 15. MARS
 
Nordland, Troms og Finnmark
UiT, Norges arktiske universitet
Musikkonservatoriet
9037 Tromsø

Kontakt:
Lars Lien
Tel: 77 66 05 59
Epost: lars.lien@uit.no
konsen.no



Ansvarlig for siden: Arne Elvemo
Sist oppdatert: 27.07.2021 13:13