Musikk 1

Varighet: 2 Semester

Musikk 1

Varighet: 2 Semester

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet skal gi deg grunnleggende musikkfaglig kompetanse for å arbeide med musikk i grunnskolen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg ferdigheter og innsikt i faget gjennom lytting, komponering, musisering og didaktikk. Kan tas som valgområde innenfor andre utdanninger og som videreutdanning eller selvstendig studieprogram.

Spørsmål om studiet
E-post: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Bengt Haugseth

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning

 • Telefon: +4777660501
 • Campus: Tromsø

Emnet fokuserer på de tre hovedområdene i grunnskolens læreplan for musikk - musisere, komponere og lytte:

 • Sangleker og lytteaktiviteter
 • Bevegelsesaktiviteter og arbeidsfysiologi
 • Stemmefysiologi
 • Bruk av innspillingsverktøy/programvare
 • Ulike notasjonsformer
 • Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha

 • Grunnleggende kunnskap om musikkteori, lytting, arrangering og komponering.
 • Kunnskap om ulike sjangre og epoker
 • Kunnskap om musikkundervisning i grunnskolen med vekt på trinn 1 til 7 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske opplæringsoppgaver i samsvar med gjeldende læreplan
 • Lede musikalske aktiviteter innenfor ulike sjangre og uttrykk
 • Synge og spille gitar og piano på et grunnleggende nivå
 • Arrangere og legge til rette musikalsk materiale for en gitt besetning
 • Bruke digitale verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Bidra i musikalsk samspill i varierte besetninger
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske undervisningsoppgaver for trinn 1 til 7 i samsvar med gjeldende læreplan

Musikkarbeider, musiker i det frivillige kulturliv og med annen høyere utdanning i tillegg, kan utdanningen kvalifisere for undervisning i musikk i grunnskolen.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er organisert over to semestre og lagt opp med praktiske og teoretiske aktiviteter.

Undervisningen foregår i form av forelesninger både i klasse og mindre grupper (sang, gitar og piano). Samspillaktiviteter og innføring i ulike instrumenter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Minimum 80 % deltakelse på all undervisning
 • Spilleprøve på gitar, sang og piano
 • Gjennomført ett musikkdidaktisk undervisningsopplegg
 • Prøve i musikkteori

Eksamen:

Praktisk eksamen

Studentene får utdelt et musikalsk grunnmateriale og skal bruke det som utgangspunkt for å forberede et variert undervisningsopplegg .

Vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Norsk

Musikk 2

Studiested Land
Academy of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du