Generell emnegruppe

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant to emnegrupper, en generell  emnegruppe eller emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

Generell  emnegruppe

5.semester

 

BED-2112 Human Resource Management

Fritt valgemne

Fritt emnevalg

6.semester

BED-2049 Digital markedsføring

Fritt emnevalg

Fritt emnevalg

 

I 5te semester anbefaler Handelshøgskolen et av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene: 

I 6te semester anbefaler Handelshøgskolen et av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene:

 

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Hvis du skal søke master ved et annet universitet enn UiT, husk at eksamensdatoene vil påvirke når ditt vitnemål kan utstedes. Påse derfor at du ikke velger valgemner med eksamensdato senere enn enn tre uker før ettersendingsdatoen. Fristen for ettersending er vanligvis 1. Juli.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.

 

Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 22.03.2024