Generell emnegruppe

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant to emnegrupper, en generell  emnegruppe eller emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

Generell  emnegruppe

5.semester

 

BED-2112 Human Resource Management

BED-2051 Digital forretningsforståelse (Første gang tidligst høst 2018)

Fritt emnevalg

6.semester

BED-2049 Digital markedsføring

Fritt emnevalg

Fritt emnevalg

I 5te semester anbefaler Handelshøgskolen et av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene:

  • BED-2015 Kommersialisering, 10 studiepoeng
  • BED-2047 Forhandlinger, 10 studiepoeng
  • BED-2050 Studentbedrift, 20 studiepoeng (starter høst og går over to semestre)

I 6te semester anbefaler Handelshøgskolen et av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene:

  • BED-2017 Prosjektledelse, fordyping, 10 studiepoeng
  • BED-2035 Competitive intelligence, 10 studiepoeng
  • BED-2026 Økonomi og etikk, 10 studiepoeng
  • BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering, 10 studiepoeng
  • BED-2209 Bachelorgradsoppgave, 20 studiepoeng

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 08.01.2018 11:15
Skip to main content