Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Varighet: 6 Semester

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Varighet: 6 Semester

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienesårsaker, konsekvenser og forebyggelse.

Faget er forankret i kunnskap om normal og anormalkraniofasial vekst utvikling og funksjon. Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innenklinisk odontologi og er etablert som en odontologisk spesialitet i Norge siden 1953. Utdanningen av kjeveortopedi-spesialister har som forutsetning at allmenntannleger og spesialister har ulike oppgaver. Dette er etablert i norsk tannhelsetjeneste

Spørsmål om studiet

Anders Sjögren

Førsteamanuensis , kjeveortopedi


Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik

Graden av læringsutbytte følges kontinuerlig under utdanningsperioden og bedømmes utfra

Kandidatens teoretiske og kliniske kunnskap og kompetanse til å løse kliniske og andre problemstillinger.

Følgende definisjoner er benyttet for å beskrive kompetanse i samsvar med retningslinjer for ADEE og beskevet i Profile and competences for the graduating European dentist – update 2008 (PCD). Cowpe et al., 2009 European Journal of Dental Education 14:193–202.

kompetent til:
kandidaten skal ha en solid teoretisk kunnskap og forståelse for emnet sammen med tilstrekkelig klinisk erfaring for å selv løse kliniske og andre problemer
kunnskap om:
kandidaten skal ha en solid teoretisk kunnskap og forståelse, men trenger/har bare en begrenset klinisk/praktisk erfaring
vare kjent med: kandidaten skal ha en basal forståelse av emnet, men trenger ikke klinisk/annen erfaring eller forventes å selv løse problemer

 

Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis.

Målgruppen er tannleger med interesse for ansikt/kjeve vekst, tannsettets utvikling og behandling av medfødte og ervervede anomalier/avvik i kjever og bitt.
.Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik.

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretiske studier og seminar og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning av erfarne spesialister. Klinisk tjenestegjøring skjer ved TkNN og omfatter kliniske undersøkelser, presis veiledet planlegging og gjennomføring og oppfølging av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret med varierende diagnoser og kompleksitet.

Det kliniske arbeidet utgjør i gjennomsnitt ca. 20 timer/uke og i tillegg 4 timer til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden. Etter avsluttet praksis skal kandidaten presentere en læringsmappe med 100 henviste pasienter med forskjellige diagnoser og behandlings strategier.

Det undervises på skandinavisk og engelsk.

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du