Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Varighet: 3 år

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienesårsaker, konsekvenser og forebyggelse.

Faget er forankret i kunnskap om normal og anormalkraniofasial vekst utvikling og funksjon. Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innen klinisk odontologi og er etablert som en odontologisk spesialitet i Norge siden 1953.

Målgruppen er tannleger med interesse for ansikt/kjeve vekst, tannsettets utvikling og behandling av medfødte og ervervede anomalier/avvik i kjever og bitt.

Spørsmål om studiet

Nilsen Bo Wold - Face.jpg
Bo Wold Nilsen

Førsteamanuensis


Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik.

Spesialistutdanning i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å:

  • Kunne diagnostisere og behandle alle former for etablerte malokklusjoner som opptrer i en befolkning.
  • Kunne forebygge og interceptivt behandle avvikende funksjon og/eller erupsjonsmønster som ellers skulle lede til alvorlige bittavvik
  • Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner
  • Delta sammen med andre spesialister ved planlegging og behandling av kompliserte multidisiplinære kasus som krever kjeveortopedisk kompetanse
  • Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget
  • Kunne delta i og gjennomføre etterutdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell
  • Planlegge, utføre og presentere vitenskaplige undersøkelser

Studieplan
Emnekode stp. Emnenavn Semester
1
ODO-6300 180 Spesialistutdanning i kjeveortopedi x

Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis fra et nordisk land.

Språkkrav:norsk/skandinavisk/engelsk.

Det er nasjonalt opptak til utdanningen som annonseres i tannlegetidskriftet Tidene, samt på våre nettsider.

Det søkes via Studenweb.

Det vil ikke være opptak høsten 2024.

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretiske studier og seminar og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning av erfarne spesialister. Klinisk tjenestegjøring skjer ved Tannhelsetjenestens kompetanssenter for Nord-Norge og omfatter kliniske undersøkelser, presis veiledet planlegging og gjennomføring og oppfølging av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret med varierende diagnoser og kompleksitet.

Det kliniske arbeidet utgjør i gjennomsnitt ca. 20 timer/uke og i tillegg 4 timer til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden. Etter avsluttet praksis skal kandidaten presentere en læringsmappe med 100 henviste pasienter med forskjellige diagnoser og behandlings strategier.

Les mer om praksis her

Det undervises på skandinavisk og engelsk.