Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Studiested
Narvik, Alta, Bodø
Søknadsfrist
Narvik, Alta og Bodø: 15. april

1-årig Forkurs i realfag er et tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk for å kvalifisere til ingeniør- eller sivilingeniørstudier.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Arlene Hall
Arlene Hall

Emnekoordinator Forkurs og Grunnleggende Realfag


Narvik, Alta, Bodø har tilbud om 1-årig Realfagskurs.

 

Søkere som har generell studiekompetanse og bare ønsker å ta realfagene kan søke opptak til dette studiet, som består av kun matematikk og fysikk over to semester.

Realfagskurset går over to semester og følger Forkurset for ingeniør og sivilingeniør sin timeplan i matematikk og fysikk. Timetallet utgjør ca 22 uketimer (ca. 67%) mens fullt Forkurset har et timetall på 33 uketimer. Søknad om støtte i Lånekassen må merkes med at studiet tas på deltid.

Det er oppmøteplikt på realfagskurset.

Realfagskurset gir deg fordypning i realfag som sammen med generell studiekompetanse dekker HING-kravet tilsvarende R1+R2 og FYS1 på videregående skole, det vil si at det kvalifiserer for opptak ved alle landets ingeniør og sivilingeniørstudier.

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

For informasjon om jobbmuligheter, se under de aktuelle ingeniørutdanningene.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Norsk