Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

STUDIESTED: Narvik
FISK2423.jpg

Vil du gå en videreutdanning innen økonomi og ledelse som er praktisk rettet og likevel gir deg stor dybde er studiet Praktisk økonomi og ledelse (PØL) studiet for deg. PØL er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer innsikt i teknologi med økonomi/ledelse

På PØL legges det vekt på å ta ansvar for egen læring, jobbe sammen i gruppe og å presentere og forsvare gruppearbeid.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6071
Søk studiet

UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse (PØL). Studieprogrammet er praktisk rettet, noe som innebærer færre fag med stor dybde. Studerer du PØL legges det vekt på å ta ansvar for egen læring, jobbe sammen i grupper, og presentere og forsvare gruppearbeidet overfor de andre gruppene.  

Praktisk økonomi og ledelse har vært tilbudt i Narvik som en videreutdanning for ingeniører i mer enn 30 år. Studiet er en ettårig videreutdanning som undervises på fulltid ved studiested Narvik.

PØL er en utdanning tilpasset næringslivets behov og kombinerer innsikt i teknologi og økonomi/ledelse. Det arbeides hele tiden med eksempler/ oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres levende eller anvendbare.

I tillegg får studentene med seg en verktøykiste av metoder, teknikker og styringsverktøy som først innlæres for hånd, og senere tilpasses bruk av PC. Det er dette som i følge arbeidsgiverne gjør at de er operative fra første dag.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester Høst
2.semester Vår
BED-2207 Hovedprosjekt praktisk økonomi og ledelse

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner

 

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.

De aller fleste høgskoleingeniører/sivilingeniører som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.
Studiet kan, sammen med Bachelor i ingeniørfag fra UiT og emnet SOK-1002 Mikroøkonomi, gi grunnlag for opptak ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.


Bli student ved UiT!Kontakt

Tufthaug, Jorunn Lovise


Rådgiver
Telefon: +4776966198 Mobil: 90553856 jorunn.l.tufthaug@uit.no

Pål Skoland

Skoland, Pål


Assisterende instituttleder Campus Narvik
Telefon: +4776966123 Mobil: 90045299 pal.skoland@uit.no