Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

STUDIESTED: Narvik
SS_UiT Tromso_Vidar.jpg

UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse. At dette er praktisk, innebærer færre fag, med stor dybde. Der det spesielt legges vekt på å ta ansvar for egen læring, jobbe sammen i grupper, og presentere og forsvare gruppearbeidet overfor de andre gruppene.  

PØL er en utdanning tilpasset næringslivets behov. Praktisk økonomi og ledelse (PØL) kombinerer innsikt i teknologi og økonomi/ledelse

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Ingeniører med 2 eller 3 årig ingeniørutdanning og sivilingeniører. Søkere med annen kompetanse kan også søke.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6071
Søk studiet

UIT campus Narvik tilbyr et videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse. At dette er praktisk, innebærer færre fag, med stor dybde. Der det spesielt legges vekt på å ta ansvar for egen læring, jobbe sammen i grupper, og presentere og forsvare gruppearbeidet overfor de andre gruppene. 

PØL er en utdanning tilpasset næringslivets behov. Praktisk økonomi og ledelse (PØL) kombinerer innsikt i teknologi og økonomi/ledelse.  

Det arbeides hele tiden med eksempler/ oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres levende eller anvendbare.

I tillegg får studentene med seg en verktøykiste av metoder, teknikker og styringsverktøy som først innlæres for hånd, og senere tilpasses bruk av PC. Det er dette som i følge arbeidsgiverne gjør at de er operative fra første dag.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester Høst
2.semester Vår
BED-2207 Hovedprosjekt praktisk økonomi og ledelse
Ingeniører med 2 eller 3 årig ingeniørutdanning og sivilingeniører. Søkere med annen kompetanse kan også søke.

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner

 

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.

De aller fleste høgskoleingeniører/sivilingeniører som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.
Studiet kan, sammen med Bachelor i ingeniørfag fra UiT og emnene SOK-1010 Makroøkonomi og SOK-1002 Mikroøkonomi, gi grunnlag for opptak ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.


Kontakt

Tufthaug, Jorunn Lovise


Rådgiver
Telefon: 76966198 Mobil: 90553856 jorunn.l.tufthaug@uit.no

Pål Skoland

Skoland, Pål


Førstelektor
Telefon: 76966123 Mobil: 90045299 pal.skoland@uit.no

Skip to main content