Datateknikk - videreutdanning

Varighet: 2 Semestre

Foto: David Jensen
Foto: David Jensen

Datateknikk - videreutdanning

Varighet: 2 Semestre

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Videreutdanning datateknikk er en 1-årig påbygning (60 studiepoeng) på en ingeniørutdanning, og vil kvalifisere kandidater fra andre disipliner som Bygg, Maskin, Prosess, Elektro m.v. for opptak til Master Data/IT (Applied Computer Science).

Studiet har også som hensikt å gi tilbud til de som ønsker mer påfyll av datateknologi som følge av at datateknologi som brer om seg og oftere enn før blir sett på som en nødvendighet for å mestre andre disipliner.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Olofsen, Hans

Førstelektor, studieleder for Datateknikk - Videreutdanning (ikke bachelor)

 • Telefon: +4776966524
 • Campus: Narvik

Børre Bang

Instituttleder

 • Telefon: +4776966246
 • Mobil: 92218623
 • Campus: Narvik

Brustad, Tanita Fossli

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4776966569
 • Campus: Narvik

Dalmo, Rune

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4776966195
 • Campus: Narvik

Arne L
Arne Lakså

Professor

 • Telefon: +4776966221
 • Campus: Narvik

Aleksander Pedersen

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4776966500
 • Campus: Narvik

Studiet er satt sammen av emner på 10 studiepoeng med og utvalgte emner fra det ordinære bachelorstudiet for Datateknikk. Det er en normert studiebelastning på 30 studiepoeng hvert semester.

For oppdaterte emnebeskrivelser av emner henvises det til UiTs nettsider.

Studiet er satt sammen i tråd med føringer gitt i rammeplan for ingeniørutdanningen. De fleste emner har arbeidskrav som når oppfylt gir eksamensrett. Noen emner har krav om oppmøte som følge av laboratorieaktivitet. For detaljer om arbeidskrav henvises det til emnebeskrivelser for de enkelte emner.

Studiet er heltidsstudium basert på campus Narvik.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av studieplanen.

IKT griper inn i alle deler av samfunnet, både innenfor offentlig og privat sektor, og det er behov for dataingeniører "på begge sider av bordet", dvs. både på produksjons- og forbrukersiden.

Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og e-Helse, kunstig intelligens, finansielle virksomheder.

Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i en større bedrift. Du vil garantert komme i berøring av internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.

Drift: Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub-er, rutere, servere etc.) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.

Konsulentvirksomhet: Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.

Support/salg: Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).

Relaterte yrker: Dataingeniør, Spilldesigner, Spillprogrammerer, Webdesigner, Programvareutvikler, Driftsansvarlig, Kundestøtte

Opptaksgrunnlag er:

Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende.

Bachelor ingeniør fra annen studieretning enn datateknikk med bestått 60 studiepoeng fra denne videreutdanningen oppfyller kravet til Master i Teknologi - Applied Computer Science dersom de i tillegg har minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk.

Undervisningsformer

Det benyttes problembasert læring, forelesninger, laboratorieoppgaver, med omvendt klasserom som pedagogisk metode. Forelesninger kan også være videoopptak med presentasjon av fagstoff. Alle forelesninger og timeplanfestede aktiviteter gjøres det opptak av, og de fleste andre aktiviteter som laboratorieoppgaver e.l. blir også gjort opptak av når hensiktsmessig. Opptak publiseres gjennom LMS og er tilgjengelig for studenter innen de emner dette angår. Disse aktiviteter kan også være tilgjengelig på dedikerte nettmøter. Undervisningen bygger på relevant forskning og utvikling og faglig utviklingsarbeid innen emnene.

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere ulike læringsaktiviteter. De mest brukte læringsaktiviteter er selvstendige øvingsoppgaver, øvingsoppgaver i grupper, prosjektoppgaver i grupper, selvstendige laboratorieoppgaver og laboratorieoppgaver i grupper. Andre læringsaktiviteter som presentasjoner demonstrasjoner, og ekskursjoner forekommer. Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljer om læringsaktiviteter.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig eksamen, digital eksamen, muntlig eksamen og mappevurdering. I mappevurdering kan det inngå flere vurderingsformer som karaktersatte arbeider og oppgaver og flervalgsoppgaver under tilsyn. Vurdering av prosjektoppgaver inngår også som en del av vurderingsformer. Det benyttes i all hovedsak karakterskala A til F og Bestått/Ikke Bestått i henhold til Universitets- og Høgskolerådets beskrivelser.

Norsk

Etter endt bachelor i ingeniørfag med tillegg (valgfag) av matematikk 3/fysikk 2 eller tilsvarende, kan man søke opptak til 2-årig Master i Teknologi innen Applied Computer Science/ Data/IT ved UiT i Narvik.