Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium

STUDIESTED: Alta
FISK2541.jpg

Har du lyst å få innsikt i økonomiske- og administrative fagområder? Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap/budsjettering. Studiet egner seg både for førstegangsstuderende og for yrkesaktive med en annen fagbakgrunn, som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 164
Søk studiet
Årsstudiet er et innføringsstudium som kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi og bedriftsøkonomi. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi grunnleggende kunnskaper innen det økonomiske og administrative fagområdet. Studiet er velegnet i kombinasjon med en nesten hvilken som helst annen utdanning. Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus.

Grunnleggende kompetanse i bedriftsøkonomiske fag. Studiet kan være starten på et lengre studieløp innen økonomi og administrasjon

Kunnskapsmål.
Kunnskap og forståelse av allsidige økonomiske og administrative funksjoner som markedsføring, regnskap økonomiforvaltning, personalarbeid og ledelse. Oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder.


Ferdighetsmål
Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger i arbeidslivet


Generell kompetanse
Øke sin generelle kompetanse innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse).

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
  • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.»

Studiet har 350 studieplasser og er adgangsregulert.

Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus. For nettstudentene vil det være en frivillig oppstartsamling i Alta eller Tromsø. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold i gjennomføringen av studiet.

All undervisning kan følges direkte via stream eller i klasserom på campus. Samlingene blir tatt opp slik at man også kan se dem i ettertid på Canvas når man ønsker.

Noen kurs kan være ferdig innspilt med læringssti.

 

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett.

 

De skriftlig eksamenene avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Man kan også velge å ta eksamen ved studiesenter: Storslett, Vadsø eller Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc).

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Studiet kan innpasses som del av en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskoler og universitet.


Bli student ved UiT!Kontakt
IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Studieveileder for de nettbaserte årsstudiene i ledelse og bedriftsøkonomi på HHT campus Alta
Telefon: +4778450155 pal.e.lund@uit.no

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg

Overvik, Martin


Konsulent
Telefon: +4778450218 martin.overvik@uit.no