Fagstudium i musikkutøving - bachelor

Varighet: 4 År

Fagstudium i musikkutøving - bachelor

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. desember
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet legger vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument med tanke på en karriere som utøvende musiker innen klassisk eller rytmisk sjanger, pedagog eller kirkemusiker. Du får verdifull erfaring gjennom å delta i skolens ensembler, prosjekter, konserter og festivaler på forskjellige scener og arenaer i byen. Som musikkstudent i Tromsø er du en naturlig del av byens pulserende kulturliv.

I løpet av studiet kan du velge fordypning i enten hovedinstrument eller instrumentalpedagogikk.

Til årets opptak vil det være mulig å søke på instrumentene bratsj, basstrombone, cello, elektrisk bass, elektrisk gitar, eufonium, fagott, fiolin, fløyte, klassisk gitar, horn, klassisk kontrabass, klarinett, klaver, kornett, laptop, obo, orgel, klassisk sang, vokal, rytmisk og klassisk saksofon, klassisk slagverk, rytmisk tangent, trombone, trommesett, trompet og tuba.

Av hensyn til situasjonen rundt koronaviruset vurderes gjennomføringen av opptaksprøver fortløpende frem mot 1. februar. Opptaksprøver i teori og gehør kan bli avholdt på nett om nødvendig. Dersom UiT bestemmer at smittesituasjonen ikke tillater fysiske opptaksprøver ved Musikkonservatoriet kan prøvespill med innsendelse av video bli vurdert.

Har du spørsmål vedrørende søknaden, send e-post til: studier@umak.uit.no

Spørsmål om studiet
Sivert Martin Grenersen

Rådgiver Musikkonservatoriet


Arne-Elvemo.jpg
Arne Elvemo

Rådgiver Musikkonservatoriet


Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 studiepoeng (sp).

1. avdeling (de to første årene)

Hovedinstrument (65 sp) inkluderer undervisning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter.

Støtteemner:

 • Støtteinstrument piano (5 sp)
 • Musikkteknologi (5 sp)
 • Ensembleledelse (5 sp)
 • Identitet, profesjon og bransje (10 sp)
 • Musikkhistorie og musikalsk analyse (10 sp)
 • Lytting og gehør (10 sp)
 • Komponering og arrangering (10 sp)

2. avdeling (de to siste årene)

Du kan velge ett fordypningsområde:

 • Hovedinstrument (120 sp)

eller

 • Instrumentalpedagogikk (120 sp)

Fordypningsområder inkluderer hovedinstrument og valgemner.

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene
 • om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet
 • om musikklivets og arbeidslivets krav og forventninger

Ferdigheter

 • vise gode utøvende ferdigheter solistisk og i samspill med andre
 • kunne utøve og formidle kunstneriske ideer og vise stil- og sjangerforståelse på et profesjonelt nivå
 • kunne reflektere omkring egen utøvende praksis, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • ha en bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Studiet kvalifiserer for arbeid som utøvende musiker og for opptak til masterstudier i musikk.

Med forbehold om endringer.

Avhengig av fordypningsområde kvalifiserer studiet til arbeid som musiker, pedagog i kulturskole og skoleverket, instruktør i ulike musikalske sammenhenger eller kulturformidler.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Opptaksprøven består av:

 • skriftlig teori- og gehørprøve
 • utøvende prøve på hovedinstrument som også omfatter prima vista og prøve på piano biinstrument

Det gjennomføres også en kort samtale med søkeren.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

 For fagstudium i musikkutøving regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • arbeid som musikklærer i barnehage/grunnskole, kulturskole, musikkskole eller lignende, organisasjonsarbeid fra musikk/kulturorganisasjoner eller lignende, instruktør i ulike musikkensembler, korps, rockegrupper eller utøvende praksis som musiker.
 • skoler innen musikk eller beslektede fag, som for eksempel dans. Kurs for korps eller kordirigenter som for eksempel NMFs kurs.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg3, hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk fra Vg1 (140 årstimer)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop o.l.
I løpet av 4.semester har studenten rett til veiledning knyttet til valg av fordypning i 3. og 4. studieår.

For å kunne framstille seg til eksamen, må studenten ha godkjent ulike obligatoriske arbeidskrav i form av oppgaver, prøver, deltakelse i prosjekter og kurs, konserter og samspillaktiviteter, noe som er beskrevet i de enkelte emneplaner.

Det benyttes ulike eksamensformer som mappevurderinger, prosjektoppgaver, muntlig og utøvende kunstnerisk eksamen. Som vurderingsuttrykk benyttes både gradert karakter fra A-F og Bestått/Ikke bestått.

1. avdeling må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i emner på 2. avdeling.

Vi gjør oppmerksom på at emneplanene er under revisjon. Kontakt gjerne studier@umak.uit.no dersom du har spørsmål vedrørende studieforløpet.

Utøvende virksomhet og konserter gjennom deltakelse i skolens ensembler og andre grupper/ensembler. Instrumentalpedagogikk fordypningsområde har pedagogisk praksis med øvingselever i kulturskole/grunnopplæring, og i videregående skole.

Norsk

Avhengig av fordypningsområde gir studiet grunnlag for opptak til ulike masterstudier og diverse videreutdanninger.

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre.
Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses.

Studiested Land
Örebro University Sverige
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
Tampere University of Applied Sciences Finland
University of Ljubljana Slovenia
University of Glasgow Storbritannia og Nord-Irland
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Yrkeshögskolan Novia Finland
Petrozavodsk State Conservatory named after A.K. Glazunov Russland
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Royal University College of Music Sverige
Centria University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Artesis Plantijn University College Antwerpen Belgia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Karlsruhe Tyskland
Luleå University of Technology Sverige
Lund University Sverige
Karlstad University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
pôle Aliénor Frankrike
Turku University of Applied Sciences Finland
Lahti University of Applied Sciences Finland
State University of Music and the Performing Arts Stuttgart Tyskland
North Karelia University of Applied Sciences Finland
Oulu University of Applied Sciences Finland
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Iceland University of the Arts Island
University of the Arts Helsinki Finland
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
The Academy of Music and Dramatic Arts Danmark
Reykjavik College of Music Island