Musikkutøving - bachelor

Varighet: 4 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Musikkutøving - bachelor

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
26. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du en lidenskap for musikk og drømmer om en karriere som musiker eller musikkpedagog?

En bachelorgrad i musikkutøving kan være veien å gå! Utdanningen gir deg muligheten til å utvikle dine musikalske ferdigheter og utforske en rekke sjangere, fra klassisk og jazz til popmusikk.

Lærerne på Musikkonservatoriet består av engasjerte og internasjonalt aktive musikere, forskere og pedagoger. Som student settes du i sentrum, og får tilgang til personalets kompetanse gjennom individuell hovedinstrumentundervisning, samspill og undervisning i emner som musikkteknologi, musikalsk analyse, gehør, ensembleledelse og komponering/arrangering.

Som student i musikkutøving vil du ha mange muligheter til å opptre og samarbeide med andre musikere og vil også ha tilgang til nettverk og ressurser som kan hjelpe deg med å starte din karriere som musiker etter endt utdanning.

En bachelorgrad i musikkutøving med pedagogisk retning, vil lære deg pedagogiske prinsipper og hjelper med å formidle dine kunnskaper til andre og inspirere dem til å utvikle sin egen musikalske vei.

En bachelorgrad i musikkutøving kan åpne dørene til en rekke karrieremuligheter, inkludert å opptre som solist eller i en gruppe, undervise musikk, jobbe i musikkbransjen eller du kan fortsette din utdanning med en mastergrad. Uansett hva dine mål er, vil en bachelorgrad i musikkutøving gi deg de ferdighetene og erfaringene du trenger for å lykkes.

Søk nå for å starte en karriere i musikk!

For spørsmål om studiet eller søknaden, send e-post til: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Spørsmål om studiet
E-post: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.

 • Telefon: +4777660535
 • Campus: Tromsø

Tor Anton Sørensen

Rådgiver, Bachelor i musikkutøving, Musikkonservatoriet

 • Telefon: +4777645229
 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Suppleringsopptak

 

Det er nå åpent for suppleringsopptak på følgende instrumenter:

Bratsj, cello, el.bass, eufonium, fagott, fløyte, horn, klarinett, kontrabass (klassisk), laptop, orgel, saksofon, saksofon rytmisk, slagverk, trombone, trommesett, tuba.

Mer info trykk her

Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 studiepoeng (sp).

Første og andre studieår - 1. avdeling

Utøvende emner:

 • Hovedinstrument (60 sp)
 • Støtteinstrument piano (10 sp)

Basisemner:

 • Identitet, profesjon og bransje (10 sp)
 • Musikkteknologi (10 sp)
 • Komponering og arrangering (10 sp)
 • Lytting og gehør (10 sp)
 • Musikkhistorie og analyse (10 sp)

Utøvende emner legger vekt på å gi studentene et solid teknisk og musikalsk grunnlag på sitt hovedinstrument. Basisemnene bidrar til å gi studentene en bred musikalsk kunnskaps- og ferdighetsbase som utvikler forståelsen for musikk, og som gjør studenten i stand til å ivareta ulike oppgaver i yrkeslivet som musiker.

Tredje og fjerde studieår - 2. avdeling

Du kan velge ett fordypningsområde

 • Fordypning hovedinstrument:
 • Hovedinstrument (60 sp)
 • Gehør på tvers (5 sp)
 • Innføring i ensembleledelse (5 sp)
 • Valgemner til sammen 50 sp.

Fordypning hovedinstrument gir studenten et solid fundament som utøver og med sterk bevissthet rundt egen musikalsk kommunikasjon og formidling.

 • Fordypning instrumentalpedagogikk:
 • Hovedinstrument (40 sp)
 • Gehør på tvers (5 sp)
 • Innføring i ensembleledelse (5 sp)
 • Fagdidaktikk (22,5 sp)
 • Instrumentaldidaktikk (7,5 sp)
 • Pedagogikk (30 sp)
 • Praksis (0 sp)
 • Valgemner til sammen 10 sp.

Fordypningen instrumentalpedagogikk gir kompetanse til musikkundervisning i grunnskole, instrumentalundervisning i kulturskole og på videregående skole.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene
 • om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet
 • om musikklivets og arbeidslivets krav og forventninger
 • om et bredt og allsidig repertoar som er relevant for fremtidig yrkesvirksomhet

Ferdigheter

 • vise gode utøvende ferdigheter solistisk og i samspill med andre
 • kunne utøve og formidle kunstneriske ideer og vise stil- og sjangerforståelse på et profesjonelt nivå
 • kunne reflektere omkring egen utøvende praksis, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • ha en bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

For de som velger fordypning instrumentalpedagogikk kommer i tillegg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om barn, unge og voksnes læring og utvikling

Generell kompetanse

 • ha bred kunstfaglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • kunne bruke sitt instrument – gjerne flere – på en skapende måte i undervisning og formidling
 • kunne legge til rette for god læring for enkeltelever og grupper

Med kombinasjon av fordypning og valgemner i andre avdeling, vil utdanningen kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende, pedagogisk, kunstnerisk og kulturell sektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Opptaksprøven består av:

 • Skriftlig teori- og gehørprøve
 • Utøvende prøve på hovedinstrument som omfatter prima vista og prøve på piano biinstrument
 • Intervju

Se her for mer informasjon.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop og lignende.

Eksamens- og vurderingsformer som benyttes: Utøvende eksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mappevurdering.

Det benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått og karakterskala A–F.

De pedagogiske emnene i Fordypning instrumentalpedagogikk utgjør 60 studiepoeng, og bygger på den til enhver tid gjeldende rammeplan for Praktiskpedagogisk utdanning fastsatt av relevant departement.

Praksis 1 (3. studieår):

 • Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager
 • Pedagogisk observasjon med fokus på undervisning av nybegynnerelever (1 uke)
 • Undervisning av nybegynnere i instrumentalfaget, enkeltvis og i grupper (punktpraksis fordelt over 12 uker, fortrinnsvis på kulturskolen)
 • Undervisning av viderekomne elever (samarbeidspraksis med øvingslærer, fortrinnsvis på videregående skole, punktpraksis fordelt over 2 uker)

Praksis 2 (4. studieår):

 • Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager
 • Pedagogisk observasjon av musikkundervisning i grunnskolen (1 uke)
 • Praksisforberedelse og simultanpraksis med medstudenter (1 uke)
 • Undervisningspraksis i grunnskolen, minst 24 timer selvstendig undervisning fordelt over 2 uker

Avtalen med praksissted/praksisveileder bygger på vilkår fastsatt i ’Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen som arbeider i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole’, jfr. rundskriv (UFD) F-04-05

Les mer om praksis her

Norsk

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier innen musikk, instrumentaldidaktikk, hørelære med didaktikk og praksis og tilsvarende masterutdanninger.

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre. Det legges til rette for utvekslingen tredje eller fjerde studieår.

Studenten kan velge å ta eksamen på utvekslingsstedet eller ved UiT Musikkonservatoriet.

Det forutsettes at studentene har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Studiested Land
Karelia University of Applied Sciences Finland
Royal College of Music Sverige
Danish National Academy of Music Danmark
University of the Balearic Islands Spania
Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma Italia
Higher School of Excellence in Music Spania
Tampere University of Applied Sciences Finland
Yrkeshögskolan Novia Finland
University of Ljubljana Slovenia
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
'Franz Liszt' University of Music, Budapest Ungarn
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears Spania
Oulu University of Applied Sciences Finland
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Luleå University of Technology Sverige
Karlstad University Sverige
University of the Arts Helsinki Finland
University of Music Karlsruhe Tyskland
Conservatorio statale di musica A. Buzzolla di Adria Italia
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
University of Glasgow Storbritannia og Nord-Irland
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Turku University of Applied Sciences Finland
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences Litauen
Centria University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Lund University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
The Frescobaldi Conservatory of Ferrara Italia
Conservatorio Superior De Música "Salvador Seguí" De Castellón Spania
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Reykjavik College of Music Island
Örebro University Sverige
Iceland University of the Arts Island
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Tollefsen, Maria Medby
Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.
Bilde av Asbjørnsen, Lars
Asbjørnsen, Lars
Professor i fløyte
Ingrid-Eliassen.jpg
Eliassen, Ingrid
Førsteamanuensis i trompet
Lars-Lien.jpg
Lien, Lars
Klassisk sax
Bilde av Sollied, Anne-Lise
Sollied, Anne-Lise
Professor, seksjonsleder klaver , orgel og sang, verneombud MK
Carlo Allemano.jpg
Allemano, Carlo Vincenzo
Professor Klassisk sang
Geir Davidsen.jpg
Davidsen, Geir
Førsteamanuensis euphonium
Lillian Grethe Jensen.jpg
Jensen, Lillian Grethe
Universitetslektor i vokal/ instrumentaldidaktikk/ stemmefysiologi
Bilde av Lund, Jon Halvor
Lund, Jon Halvor
Universitetslektor, fagott
P9142328.JPG
Maxwell, Kate
Professor
Knut Erik Sundquist.jpg
Sundquist, Knut Erik
Klassisk kontrabass
Fred-Glesnes.jpg
Glesnes, Fred
Rytmisk sax
Bilde av Hoff, Jan Gunnar
Hoff, Jan Gunnar
Professor, Tangent / Piano
Eivind-Valnes.jpg
Valnes, Eivind
Tangent / Piano
Bilde av Benedek, Mónika
Benedek, Mónika
Førsteamanuensis i hørelære og musikkpedagogikk
Bilde av Fliflet, Andreas
Fliflet, Andreas
Førsteamanuensis el.bass / arrangering/komponering
Bilde av Guri Frenning.jpg
Frenning, Guri
Klassisk slagverk
Bilde 17.jpg
Sandvik, Audun André
Professor i cello
Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Haugseth, Bengt
Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning
Bilde av Sommerfelt, Eyvind
Sommerfelt, Eyvind
Førsteamanuensis i Trombone
Bilde av Lofthus, Torstein
Lofthus, Torstein
Rytmisk slagverk
Sergej Osadchuk.jpg
Osadchuk, Sergej
Professor klaver
Tore-Morten-Andreassen.jpg
Andreassen, Tore Morten
Dosent elgitar
Markus Kreischer.jpg
Kreischer, Markus
Piano, Piano didaktikk