Fagstudium i musikkutøving - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Musutø.jpg-Studiekatalog-380px-

Studiets 1. avdeling legger vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument med tanke på en karriere som utøvende musiker innen klassisk eller rytmisk sjanger, pedagog eller kirkemusiker. Du får verdifull erfaring gjennom å delta i skolens ensembler, ulike prosjekter, huskonserter, samt konserter på forskjellige scener og arenaer i byen.

I studiets 2. avdeling velger du fordypning på ett av fire områder:

 • Hovedinstrument
 • Instrumentalpedagogikk
 • Kirkemusikk
 • Kunst- og kulturformidling (Tilbys ikke høsten 2017)

Fakta

Varighet:4 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:240
Gradsnavn:Bachelor i musikkutøving
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve
Søknadsfrist:15. desember
Søknadskode:8002
Søk studiet

Søknadsfrist torsdag 18. mai:

Ved Musikkonservatoriet er det ledig kapasisitet for å ta opp inntil seks studenter til på Fagstudium i musikkutøving - Bachelor. Søk med følgende hovedinstrument:
Fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, fagott, sax (klassisk), trombone, eufonium, tuba, slagverk (klassisk), sax (rytmisk), gitar (klassisk) og el.gitar.

Vi gjør oppmerksom på at studieplanen for dette studiet er under revisjon.
Merk! Fordypningen kunst- og kulturformidling vil vi ikke tilby som egen fordypning fra høsten 2017. Emnene kulturprosjektledelse og musikkartistutvikling vil bli tilbudt som valgemner til studenter som tar fordypningene hovedinstrument og instrumentalpedagogikk. Hvilke valgemner som tilbys i 2. avdeling (3. og 4. år) studieåret 2017-2018 vil bli klart i januar 2017.

Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 sp.

1. avdeling:

Utøvende emner:

 • Hovedinstrument (50 sp)
 • Kammermusikk/samspill (15 sp)

Utøvende støtteemner:

 • Identitet, profesjon og bransje (10 sp)
 • Støtteinstrument piano (5 sp)
 • Musikkteknologi (5 sp)
 • Ensembleledelse (5 sp)

Støtteemner:

 • Musikkhistorie og musikalsk analyse (10 sp)
 • Lytting og gehør (10 sp)
 • Komponering og arrangering (10 sp)

2. avdeling:

Ett av fire fordypningsområder:

Utøvende hovedinstrument (120 sp)
Instrumentalpedagogikk (120 sp)
Kirkemusikk (120 sp)
Kunst- og kulturformidling (120 sp) (Tilbys ikke høsten 2017)

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. år
2. år
3. år
Fordypning utøving:
Hovedinstrument 3 (25 sp)
Kammermusikk/Samspill 3 (5 sp)
Lytting og gehør (5 sp)
Musikkteknologi (5 sp)
Valgemner (20 sp)
Fordypning instrumentalpedagogikk:
Hovedinstrument - instrumentalpedagogikk 1 (15 sp)
Kammermusikk/Samspill 3 (5 sp)
Instrumentalpedagogikk 1(PPU) (30 sp)
Lytting og gehør (5 sp)
Musikkteknologi (5 sp)
Fordypning kirkemusikk:
Hovedinstrument 3 (25 sp)
Samspill, prosjektdeltagelse (5 sp)
Liturgikk, hymnologi og kirkefag 1 (10 sp)
Korledelse og liturgisk sang 1 (10 sp)
Liturgisk spill 1 (5 sp)
Orgelimprovisasjon 1 (5 sp) eller Orgelspill 1 (5 sp)
(Tilbys ikke høsten 2017)Fordypning kunst- og kulturformidling:
Hovedinstrument 3 (25 sp)
Samspill, prosjektdeltagelse (5 sp)
Kulturprosjektledelse 1 (20 sp)
Musikkartistutvikling 1 (10 sp)
4. år
Fordypning utøving:
Hovedinstrument 4 (25 sp)
Kammermusikk/Samspill 4 (5 sp)
Valgemner (30 sp)
Fordypning instrumentalpedagogikk:
Hovedinstrument - instrumentalpedagogikk 2 (15 sp)
Kammermusikk/Samspill inkl. instrumentalpedagogisk prosjekt (5 sp)
Instrumentalpedagogikk 2 (PPU) (30 sp)
Valgemne (10 sp)
Fordypning kirkemusikk:
Hovedinstrument 4 (25 sp)
Samspill, prosjektdeltagelse (5 sp)
Liturgikk, hymnologi og kirkefag 2 (10 sp)
Korledelse og liturgisk sang 2 (5 sp)
Liturgisk spill 2 (10 sp)
Orgelimprovisasjon 2 (5 sp) eller Orgelspill 2 (5 sp)
Fordypning kunst- og kulturformidling:
Hovedinstrument 4 (25 sp)
Samspill, prosjektdeltagelse (5 sp)
Kulturprosjektledelse 2 (20 sp)
Musikkartistutvikling 2 (10 sp)

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene
 • om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet
 • om musikklivets og arbeidslivets krav og forventninger

Ferdigheter

 • vise gode utøvende ferdigheter solistisk og i samspill med andre
 • kunne utøve og formidle kunstneriske ideer og vise stil- og sjangerforståelse på et profesjonelt nivå
 • kunne reflektere omkring egen utøvende praksis, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • ha en bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Studiet kvalifiserer for arbeid som utøvende musiker og for opptak til masterstudier i musikk.

Med forbehold om endringer.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Opptaksprøven består av:

 • skriftlig teori- og gehørprøve
 • utøvende prøve på hovedinstrument som også omfatter prima vista og prøve på piano biinstrument

Det gjennomføres også en kort samtale med søkeren.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

 For fagstudium i musikkutøving regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • arbeid som musikklærer i barnehage/grunnskole, kulturskole, musikkskole eller lignende, organisasjonsarbeid fra musikk/kulturorganisasjoner eller lignende, instruktør i ulike musikkensembler, korps, rockegrupper eller utøvende praksis som musiker.
 • skoler innen musikk eller beslektede fag, som for eksempel dans. Kurs for korps eller kordirigenter som for eksempel NMFs kurs.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg3, hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk fra Vg1 (140 årstimer)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop o.l.
I løpet av 4.semester har studenten rett til veiledning knyttet til valg av fordypning i 3. og 4. studieår.

For å kunne framstille seg til eksamen, må studenten ha godkjent ulike obligatoriske arbeidskrav i form av oppgaver, prøver, deltakelse i prosjekter og kurs, konserter og samspillaktiviteter, noe som er beskrevet i de enkelte emneplaner.

Det benyttes ulike eksamensformer som mappevurderinger, prosjektoppgaver, muntlig og utøvende kunstnerisk eksamen. Som vurderingsuttrykk benyttes både gradert karakter fra A-F og Bestått/Ikke bestått.

1. avdeling må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i emner på 2. avdeling.

Utøvende virksomhet og konserter gjennom deltakelse i skolens ensembler og andre grupper/ensembler. Kirkemusikk fordypningsområde har i tillegg praksis i en menighet. Instrumentalpedagogikk fordypningsområde har pedagogisk praksis med øvingselever i kulturskole/grunnopplæring, og i videregående skole.

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre.
Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses.

Avhengig av fordypningsområde kvalifiserer studiet til arbeid som musiker, pedagog i kulturskole og skoleverket, instruktør i ulike musikalske sammenhenger, kirkemusiker/kantor eller kulturformidler.
Avhengig av fordypningsområde gir studiet grunnlag for opptak til ulike masterstudier og diverse videreutdanninger.


Kontakt
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Førstekonsulent
Telefon: 77660583 Mobil: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Skip to main content