Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Praped-illustrasjon.jpg-Studiekatalog-380px-

Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som primært ønsker å kvalifisere seg for undervisning på sitt hovedinstrument. Didaktikk og praksis er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk virksomhet i studentens hovedinstrument og kan gjennomføres med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. Studiet går over to semester og følger ukentlig ordinær klasseundervisning i de aktuelle emner på Bachelor i faglærerutdanning i musikk.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelor i musikk, med vekt på utøvende virksomhet eller tilsvarende
Søknadsfrist: 15. april
Søknadskode: 8011
Søk studiet
Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som primært ønsker å kvalifisere seg for undervisning på sitt hovedinstrument. Didaktikk og praksis er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk virksomhet i studentens hovedinstrument og kan gjennomføres med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. Studiet går over to semester og følger ukentlig ordinær klasseundervisning i de aktuelle emner på 3-årig faglærerutdanning i musikk.
 • Fagdidaktikk, 30 sp
 • Pedagogikk, 30 sp
 • Kunstfagdidaktikk
 • Musikkdidaktikk
 • Praksis

Kunnskaper

 • kunnskap om forpliktelser læreren har i forhold til skoleverkets lover og læreplaner
 • kunnskap om musikkopplæring i grunnskolen, videregående skole, samt opplæringsmuligheter i kulturskole og annen frivillig musikkopplæring
 • kjennskap til og reflektert forhold til fag- og yrkesetisk retningslinjer og problemstillinger
 • kunnskap om barn og unges oppvekstsvilkår som bakgrunn for å kunne tilpasse lærestoff og arbeidsmåter til elevens forutsetninger og interesser

Ferdigheter

 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og formidlingsoppgaver på sitt instrument
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige og didaktiske problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling
 • kunne oppdatere sin egen kunnskap, reflektere kritisk rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling
 • kunne formidle kunstnerisk skapende og utøvende arbeid i ulike undervisnings- og opplæringssituasjoner tilpasset elevenes ferdigheter og interesser
 • kunne legge til rette for tverrfaglig arbeid i ulike pedagogiske og kunstneriske sammenhenger

Generell kompetanse

 • bred kunstfaglig og didaktisk kompetanse med utgangspunkt i aktuelle læreplaner og kunstfagets egenart
 • kunne jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • kunne ivareta den estetiske dimensjon i opplæringen og bidra til samarbeid med andre kulturinstitusjoner
 • allsidig kompetanse for å kunne møte utfordringer i et samfunn der kulturer integreres og lever side om side i et rikt mangfold

Bachelor i musikk, med vekt på utøvende virksomhet eller

fullført de tre første årene (180 sp) i 4-årig Fagstudium i musikkutøving - bachelor.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning i klasse og mindre grupper. Individuell veiledning i praksis. Selvstendig arbeid med oppgaver og mappevurderinger. I eksamen inngår en individuell skriftlig prosjektoppgave og en muntlig eksamen der både pedagogikk og fagdidaktikk inngår. Lik vekting og gradert karakter.

Undervisning av øvingselever på studentens hovedinstrument, prosjekter i grunnskole og kulturskole.

Musikklærer i den offentlige skolen, på folkehøgskoler, i musikk- og kulturskoler, eller i det frivillige kulturliv som instruktør, dirigent eller musiker.


Kontakt
Michael Strobelt.jpg

Michael Strobelt


Universitetslektor
Telefon: 77660543 Mobil: 470 29 290 michael.strobelt@uit.no

Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Førstekonsulent
Telefon: 77660583 Mobil: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Skip to main content