Instrument 2

STUDIESTED: Tromsø
Bilder-juff-003.jpg-Studiekatalog-380px-

Dette er et videreutdanningsstudium, men kan også være et valgemne i annen musikkutdanning/lærerutdanning/bachelorutdanning. Studiet går over to semester og kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. Undervisning på instrument og utvikling av studentens evne til selvstendig arbeid med instrumentet, innstudering og øving. Obligatorisk deltakelse i kammermusikkgrupper, ensembler, prosjekter og konserter.

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Høgere utdanning med min. 60 sp musikk
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8004
Søk studiet
Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument solo og samspill med et repertoar som viser bredde i sjanger og stilart. En vesentlig del av arbeidet er utvikling av studentens evne til selvstendig arbeid med instrumentet, innstudering og øving. Trening i primavistaspill og eventuelt improvisasjon. Det kan utarbeides mer detaljerte krav for de enkelte instrumenter.

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • ha gode tekniske og musikalske ferdigheter på instrumentet for å kunne realisere og formidle et bredt repertoar solo og i samspill
  • ha kunnskaper om instrumentets virkemåte, oppbygging og historiske utvikling
  • kunne tolke et bredt spekter av notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kan omsette det i klingende musikk på en selvstendige måte
  • kunne bruke krative og selvstendige arbeidsmåter, herunder improvisasjon i solo og samspill
  • kunne delta i ulike samspillsituasjoner
  • kunne arbeide selvstendig med nytt repertoar

Høgere utdanning med min. 60 sp musikk eller tilsvarende og prøvespill på instrument.

Studiet er adgangsregulert.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Studiet tas over 2 semester med ukentlig undervisning.
Undervisningen gis individuelt og i klasse. Repetisjon kan gis etter søknad. Studenten har ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og ensembler.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

  • Semesterprøve midtveis i studiet
  • En offentlig konsertframføring med et samlet repertoar på minimum 15 min.
  • Innlevering av repertoarliste med samlet spilletid på 45 min.
  • Innlevering av eksamensprogram

Utøvende eksamen individuelt og/eller i ensemble.
Varighet 20 min.
Individuell gradert karakter etter en skala fra A til F.

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.

Musiker, musikkarbeider, musikklærer.
Musikkutøving 1.


Bli student ved UiT!Kontakt
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Studiekonsulent Musikkonservatoriet
Telefon: +4777660583 Mobil: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Relaterte yrker