Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerDRA-6003:
Revyens kreative prosesser
15 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 04.09.2023–04.10.2023

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
EXF-0712:
Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FIL-0702:
Examen philosophicum, nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FIN-1022:
Finsk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FIN-1110:
Finsk litteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Forfatterstudium 1 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Heltid
HIF-3211:
Arctic Images
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
KVE-1120:
Fordypning i kvensk kultur og litteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
KVI-1015:
Teori og metode
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
SAM-2015:
Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Morfosyntaks og syntaks
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
SAM-2110:
Samisk litteraturvitenskap - nordsamisk: Urfolkslitteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
SPA-1013:
Praktisk spansk I
20 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 01.11.2023–01.12.2023

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom (Eksamen er på campus Tromsø)

SPA-2250:
Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
SPA-3015:
Spansk syntaks og pragmatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 01.11.2023–01.12.2023

Samlingsbasert
( Tromsø )
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid
SPA-3113:
Kulturforflytninger i spanskspråklig litteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 01.11.2023–01.12.2023

Samlingsbasert
( Tromsø )
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid
STV-1003:
Sammenlignende europeisk politikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Organisasjon og ledelse

Deltid