Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerALI-1110:
Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

ALI-1120:
Drama
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

ALI-1130:
Lyrikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

DRA-6001:
Muntlig fortelling - nordnorske og samiske fortellertradisjoner
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 10.10.2024–10.12.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid

Emnet går vår 2025 - fordelt på fire samlinger

DRA-6003:
Revyens kreative prosesser
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 08.04.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
DRA-6005:
Skuespillerens kreative prosesser
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 06.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
Forfatterstudium 2 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Heltid
HIS-1023:
Urfolk og nasjonale minoriteter i nord. Samisk og kvensk historie etter 1750
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
HIS-1035:
Slekta - den usedvanlige historien om vanlige mennesker
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
IND-3015:
The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 06.05.2024–01.06.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
MUS-6002:
Instrument 2 - EVU
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 18.03.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
MUS-6003:
Veiledningspedagogikk for kunstfagslærere
15 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 02.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Studiet er samlingsbasert med fire fysiske samlinger á to dager over to semestre.

NOR-0035:
Norsk for internasjonale studenter - trinn 3, skriftlig
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
REI-1007:
Bærekraftige Eventer & Festivaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 22.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
REI-1104:
Innovasjon og opplevelsesproduksjon
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
SOS-1030:
Frivillig arbeid - nettbasert
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
SPA-0100:
Grunnkurs i spansk språk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1011:
Spansk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1014:
Praktisk spansk II
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1111:
Innføring i spanskspråklig litteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-3011:
Spansk sosiolingvistikk og dialektologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom. Opptak av undervisningen og undervisningsmateriale legges ut på læringsplattformen Canvas, og i tillegg tilbys det veiledning via nett slik at studenter som ikke har anledning til å delta i undervisningen kan følge med.

SPA-3111:
Latinamerikansk litteratur: romaner
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet tilbys i form av forelesning, seminar og veiledning, både fysisk og digitalt via Zoom. Emnet undervises i bolker på oppsatte datoer. Alt undervisningsmateriell legges ut i Canvas, inkludert forelesningsvideoer.

STV-3040:
Northern Governance
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
SVF-3033:
Kvalitativ metode
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid