Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerALI-1110:
Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

ALI-1120:
Drama
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

ALI-1130:
Lyrikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

AUT-2605:
Databaser
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid
Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år.
Neste opptak er i 2025.

BED-1004NETT:
Markedsføring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-1007NETT:
Matematikk for økonomer
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-1009NETT:
Innovasjon
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-1013NETT:
Bedriftsøkonomisk analyse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2010NETT:
Forretningsjus og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2011NETT:
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2020NETT:
Investering og finansiering
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2022NETT:
Årsregnskap og god regnskapsskikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2025NETT:
Avgiftsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2029NETT:
Organisasjonsteori og ledelse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2034NETT:
Organisasjonspsykologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2048NETT:
Kontraktsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2052NETT:
Merkevarebygging
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BVE-3010:
Kunnskapsperspektiver i barnevernsfeltet
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3020:
Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3020:
Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
BVE-3050:
Komplekse problemområder i barnevernsarbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3060:
Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BYG-2502:
Grunnleggende byggfag
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid
BYG-2601:
Ingeniørgeologi og geoteknikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid
DRA-6001:
Muntlig fortelling - nordnorske og samiske fortellertradisjoner
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 10.10.2024–10.12.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid

Emnet går vår 2025 - fordelt på fire samlinger

DRA-6003:
Revyens kreative prosesser
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 08.04.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
DRA-6005:
Skuespillerens kreative prosesser
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 06.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
Forfatterstudium 2 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Heltid
Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

HEL-6321:
Profesjonelle barnesamtaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
HEL-6322:
Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Bodø / Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6324:
Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6325:
Praksisveilederutdanning for barnevernet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes )

Helse og oppvekst

Deltid
HIS-1023:
Urfolk og nasjonale minoriteter i nord. Samisk og kvensk historie etter 1750
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
HIS-1035:
Slekta - den usedvanlige historien om vanlige mennesker
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–20.04.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

IDR-0510:
Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
IDR-1525:
Trenings- og bevegelseslære
20 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
IDR-6001:
Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
IND-3015:
The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
KJE-1004:
Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet er på campus Tromsø, men det legges til rette for studenter som ikke har mulighet til å delta i fysisk undervisning. Digitale læringsressurser er tilgjengelig gjennom Canvas og det er mulig å få jevnlig tilbakemelding på oppgaver og innleveringer. Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert.

KJE-2002:
Biological chemistry
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet er på campus Tromsø, men det legges til rette for studenter som ikke har mulighet til å delta i fysisk undervisning. Digitale læringsressurser er tilgjengelig gjennom Canvas og det er mulig å få jevnlig tilbakemelding på oppgaver og innleveringer. Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning, men eksamen krever fysisk oppmøte på campus Tromsø.

KJE-6051:
Innføring i kjemi for naturfaglærere
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger for deltagerne i Troms og Finnmark (1-2 éndagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert. Emnet er anbefalt for naturfaglærere som ønsker faglig trygghet i kjemi. Alle andre bør heller vurdere å ta emnet KJE-6101 (10 stp).

KJE-6056:
Innføring i miljøkjemi
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta )

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av 1-2 obligatoriske fysiske samlinger (totalt 2 dager) i tillegg til nettbasert undervisning/veiledning (2 timer i uka). Samlingene består i hovedsak av ekskursjoner og er obligatoriske å delta på. Høsten 2024 planlegges samlingene to ulike steder, nemlig Tromsø og Vest-Finnmark. Det legges til rette for eventuelle deltagerne fra utenfor Troms og Finnmark slik at oppmøte begrenses til én samling over to dager.

KJE-6101:
Innføring i kjemi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert undervisning (4 timer i uka). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert. Emnet går parallelt med KJE-1001 «Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi», men har ikke laboratorieundervisning som del av emnet.

Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 06.05.2024–01.06.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
MAT-6051:
Introduksjon til kalkulus
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark (1-2 halvdagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert.

MAT-6052:
Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark (1-2 halvdagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert. Emnet bygger videre på MAT-6051 og gir en innføring i Python-programmering rettet mot skolematematikken.  

MAT-6053:
Innføring i logikk, bevis, resonnering og argumentasjon med programmering
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark (1-2 halvdagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert.

MUS-6002:
Instrument 2 - EVU
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 18.03.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
MUS-6003:
Veiledningspedagogikk for kunstfagslærere
15 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 02.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Studiet er samlingsbasert med fire fysiske samlinger á to dager over to semestre.

NOR-0035:
Norsk for internasjonale studenter - trinn 3, skriftlig
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Kultur og samfunn

Deltid
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Kirkenes / Narvik )

Økonomi og ledelse

Deltid

Neste opptak i 2025

Nettbasert undervisning med noen flercampussamlinger i Tromsø, Kirkenes og Narvik.

Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år.
Neste opptak er i 2025.

REI-1007:
Bærekraftige Eventer & Festivaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 22.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
REI-1104:
Innovasjon og opplevelsesproduksjon
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2,5 år
Søknadsfrist: 01.11.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø )

Økonomi og ledelse

Deltid
SAM-3010:
Samisk språkvitenskap: Teori og metode
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet blir tilbudt samlingsbasert via Zoom.

SAM-3117:
Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet blir tilbudt samlingsbasert via Zoom.

SOS-1030:
Frivillig arbeid - nettbasert
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
SPA-0100:
Grunnkurs i spansk språk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1011:
Spansk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1014:
Praktisk spansk II
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1111:
Innføring i spanskspråklig litteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-3011:
Spansk sosiolingvistikk og dialektologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom. Opptak av undervisningen og undervisningsmateriale legges ut på læringsplattformen Canvas, og i tillegg tilbys det veiledning via nett slik at studenter som ikke har anledning til å delta i undervisningen kan følge med.

SPA-3111:
Latinamerikansk litteratur: romaner
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet tilbys i form av forelesning, seminar og veiledning, både fysisk og digitalt via Zoom. Emnet undervises i bolker på oppsatte datoer. Alt undervisningsmateriell legges ut i Canvas, inkludert forelesningsvideoer.

SSO-3030:
Myndiggjørende sosialt arbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
STV-3035:
Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )

Økonomi og ledelse

Deltid
STV-3040:
Northern Governance
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
SVF-3033:
Kvalitativ metode
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Samisk sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( Kautokeino )

Helse og oppvekst

Deltid
Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Kirkenes / Harstad / Bardufoss / Finnsnes / Storslett )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Velferdsendring - erfaringsbasert master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Harstad )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. Høsten 2024 tilbys følgende emne:
PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv