Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerBED-1002NETT:
Grunnleggende regnskap og analyse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2003NETT:
Foretaksstrategi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2019NETT:
Driftsregnskap og budsjettering
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2021NETT:
Skatterett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2023NETT:
Regnskapsteori og verdsetting
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2024NETT:
Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2034NETT:
Organisasjonspsykologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2043NETT:
Ledelse av prosjekt
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2048NETT:
Kontraktsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-8004:
Academic entrepreneurship - preparing PhD students for an entrepreneurial career
2 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2,5 år
Søknadsfrist: 01.11.2023

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø )

Organisasjon og ledelse

Deltid
SOK-1002NETT:
Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
SOK-1010NETT:
Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
STV-1003:
Sammenlignende europeisk politikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Organisasjon og ledelse

Deltid