Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerAUT-2605:
Databaser
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid
BYG-2502:
Grunnleggende byggfag
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid
BYG-2601:
Ingeniørgeologi og geoteknikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid
KJE-1004:
Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet er på campus Tromsø, men det legges til rette for studenter som ikke har mulighet til å delta i fysisk undervisning. Digitale læringsressurser er tilgjengelig gjennom Canvas og det er mulig å få jevnlig tilbakemelding på oppgaver og innleveringer. Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert.

KJE-2002:
Biological chemistry
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet er på campus Tromsø, men det legges til rette for studenter som ikke har mulighet til å delta i fysisk undervisning. Digitale læringsressurser er tilgjengelig gjennom Canvas og det er mulig å få jevnlig tilbakemelding på oppgaver og innleveringer. Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning, men eksamen krever fysisk oppmøte på campus Tromsø.

KJE-6051:
Innføring i kjemi for naturfaglærere
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger for deltagerne i Troms og Finnmark (1-2 éndagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert. Emnet er anbefalt for naturfaglærere som ønsker faglig trygghet i kjemi. Alle andre bør heller vurdere å ta emnet KJE-6101 (10 stp).

KJE-6056:
Innføring i miljøkjemi
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta )

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av 1-2 obligatoriske fysiske samlinger (totalt 2 dager) i tillegg til nettbasert undervisning/veiledning (2 timer i uka). Samlingene består i hovedsak av ekskursjoner og er obligatoriske å delta på. Høsten 2024 planlegges samlingene to ulike steder, nemlig Tromsø og Vest-Finnmark. Det legges til rette for eventuelle deltagerne fra utenfor Troms og Finnmark slik at oppmøte begrenses til én samling over to dager.

KJE-6101:
Innføring i kjemi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert undervisning (4 timer i uka). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert. Emnet går parallelt med KJE-1001 «Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi», men har ikke laboratorieundervisning som del av emnet.

MAT-6051:
Introduksjon til kalkulus
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark (1-2 halvdagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert.

MAT-6052:
Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark (1-2 halvdagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert. Emnet bygger videre på MAT-6051 og gir en innføring i Python-programmering rettet mot skolematematikken.  

MAT-6053:
Innføring i logikk, bevis, resonnering og argumentasjon med programmering
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisning i emnet består av nettbasert seminarundervisning (2 timer i uka) i tillegg til et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark (1-2 halvdagssamlinger). Det er ikke krav om fysisk oppmøte på undervisning eller eksamen og det er derfor mulig å ta emnet nettbasert.

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid