Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerAldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

HEL-6323:
Barn og psykisk helse 0 – 12 år
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Samlingsbasert
( Finnsnes )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

IDR-0510:
Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.12.2023

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2024

Samlingsbasert
( Kautokeino )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2023

Samlingsbasert
( Tromsø / Bardufoss / Finnsnes / Storslett / Alta / Kirkenes / Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2023

Samlingsbasert
( Harstad / Alta )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.