Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte utdanningerAldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

BVE-3010:
Kunnskapsperspektiver i barnevernsfeltet
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3020:
Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3050:
Komplekse problemområder i barnevernsarbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3060:
Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

HEL-6321:
Profesjonelle barnesamtaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
HEL-6322:
Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Bodø / Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6324:
Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6325:
Praksisveilederutdanning for barnevernet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes )

Helse og oppvekst

Deltid
Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–20.04.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år


Samlingsbasert
( Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( Kautokeino )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Bardufoss / Finnsnes / Storslett / Alta / Kirkenes / Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Velferdsendring - erfaringsbasert master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Harstad )

Helse og oppvekst

Deltid
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Harstad )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. Høsten 2024 tilbys følgende emne:
PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv