Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.


For deg som ikke ønsker å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner. Info om søknadsfrist, opptakskrav, etc. finner du her.


51 emner / kurs:

1-50 av 51 | Siste 1