Opptak til enkeltemner ved UiT Norges arktiske universitet

For deg som ikke ønsker å studere til en grad, eller som av annen årsak ikke har anledning til å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner.


Opptakskrav:

 • Enkeltemner lavere grad (ikke realfag): Generell studiekompetanse (GSK).

 • Enkeltemner i realfag: GSK + matematikk R1 (eller S1+S2) og Matematikk R2 og i tillegg enten Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

 • Enkeltemner i ingeniørfag: GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.

 • Enkeltemner i informatikk: GSK + matematikk R1 eller (S1+S2).

 • Emner på mastergradsnivå: GSK + oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift om opptak til studier ved UiT § 11, kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier.

 • Emner på ph.d.-nivå: Oppnådd mastergrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift for graden ph.d. kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier. Enkelte ph.d.-emner krever at du er registrert ph.d.-student ved et ph.d.-program.

Søkere som ikke har GSK og som er 25 år eller eldre, har anledning til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb. Følgende søknadskoder gjelder:

 • Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

 • Søknadskode 9336 - Enkeltemner i realfag, lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

 • Søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag, lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

 • Søknadskode 9354 - Enkeltemner i informatikk, lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

 • Søknadskode 5199 - Nettbaserte og desentraliserte enkeltemner, lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

 • Søknadskode 5198 - Nettbaserte enkeltemner i ingeniørfag. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

 • Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 

 • Søknadskode 9303 -Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student eller har avlagt mastergrad. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.

 • Søknadskode 9301 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student eller har avlagt mastergrad og som gjennnomfører eksamen i august/ januar. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.  

 • Søknadskode 9305 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student eller har avlagt mastergrad med søknadsfrist 1. februar og 1. september. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.

 • Søknadskode 9302 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student og gjennomfører eksamen i august/januar. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden du søker opptak til.

 

 • Søknadskode 9307 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student. I merknadsfeltet må du skrive emnekoden du søker opptak til.

 

 • Søknadskode 9308 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student og søknadsfrist 1. september/ 1. februar. I merknadsfeltet må du skrive emnekoden du søker opptak til.

 

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.


Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.


Videreutdanning
Enkelte emner tilbys som videreutdanning. Her finner du en oversikt over hvilke videreutdanningsemner som tilbys. Disse har varierende søknadsfrister, og søknad om opptak registreres via EVU-web.


Kontakt oss!
Dersom du har spørsmål om opptak, ta kontakt med oss på opptak@uit.no eller 776 45590 (telefontreffetid mandag-fredag kl. 10-14).


 

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 06.06.2018 09.01
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne