Opptak til enkeltemner ved UiT Norges arktiske universitet

For deg som ikke ønsker å studere til en grad, eller som av annen årsak ikke har anledning til å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner.

 


Enkeltemner - bachelornivå

Slik søker du opptak:

Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskoder og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.
  Generell studiekompetanse (GSK).

 • Søknadskode 9336 - Enkeltemner i realfag, lavere grad.
  GSK + matematikk R1 (eller S1+S2) og Matematikk R2 og i tillegg enten Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

 • Søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag, lavere grad.
  GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.

 • Søknadskode 9354 - Enkeltemner i informatikk, lavere grad.
  GSK + matematikk R1 eller (S1+S2).

 • Søknadskode 5199 - Nettbaserte og desentraliserte enkeltemner, lavere grad.
  Generell studiekompetanse.

 • Søknadskode 5198 - Nettbaserte enkeltemner i ingeniørfag.
  GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.

Søkere som ikke har GSK og som er 25 år eller eldre, har anledning til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.


Enkeltemner - masternivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskode og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 

 • GSK + oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift om opptak til studier ved UiT § 11, kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

 

Enkeltemner - EVU (Etter- og videreutdanning)

Opptakskrav og søknadsfrist:

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

Slik søker du opptak:

Du søker opptak i EVU-web

OBS: Enkelte emner for lærere har også opptak via Udir - sjekk emnebeskrivelsen for mer info om søknadsfrist og hvordan du søker.


 

Enkeltemner - Ph.d.-nivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskode og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9303 -Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student eller har avlagt mastergrad. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.

 • Søknadskode 9301 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student eller har avlagt mastergrad og som gjennnomfører eksamen i august/ januar. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.  

 • Søknadskode 9305 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student eller har avlagt mastergrad med søknadsfrist 1. februar og 1. september. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.

 • Søknadskode 9302 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student og gjennomfører eksamen i august/januar. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden du søker opptak til.

 • Søknadskode 9304 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student. I merknadsfeltet må du skrive emnekoden du søker opptak til.

 • Søknadskode 9306 - Enkeltemner på ph.d.-nivå med opptakskrav at man er ph.d.-student og søknadsfrist 1. september/ 1. februar. I merknadsfeltet må du skrive emnekoden du søker opptak til.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.


Kontakt oss!
Dersom du har spørsmål om opptak, ta kontakt med oss på opptak@uit.no eller 776 45590 (telefontreffetid mandag-fredag kl. 10-14).


 

 

Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes Mæhlum
Sist endret: 10.01.2020 15.31
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne