Opptak til enkeltemner ved UiT Norges arktiske universitet

For deg som ikke ønsker å studere til en grad, eller som av annen årsak ikke har anledning til å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner.

 


Enkeltemner - bachelornivå

Slik fungerer det:

1: Sjekk emnekatalogen for å finne ut hvilket emne du vil ta (det er mulig å ta flere). Sjekk om emnet kan tas som enkeltemne, og om det skal gå kommende semester. Sjekk hvilken søknadskode som gjelder.

2: Søk opptak til enkeltemner (se oppskrift under). Husk at du selv kan sjekke i søknadsweb om du er registrert med generell studiekompetanse.

3: Vær sikker på at du har dokumentert opptakskravene knyttet til de ulike emnekodene (se beskrivelse under). Sjekk Mine dokumenter for å se hva du har lastet opp fra før.

4: Vent på svar. Når søknaden din er behandlet vil du få beskjed om resultatet på epostadressen du har registrert i søknadsweb.

5: Hvis du er kvalifisert vil du få tildelt studierett på den søknadskoden du har søkt på (det er mulig med mer enn en studierett). Alle som får studierett på enkeltemner vil få en epost med nærmere informasjon om brukernavn og semesterregistrering.

6: Når du får studierett på en søknadskode på enkeltemner har du tilgang til å melde deg opp på alle emner som er tilknyttet den søknadskoden. Du trenger altså ikke å søke på spesifikke emner. NB: Gjelder ikke de som søker på bakgrunn av realkompetanse.

7: Når du har mottatt epost med brukernavn kan du semesterregistrere deg. Det første du må gjøre er å betale semesteravgift. Faktura genereres i studentweb. Når innbetaling er registrert velger du hvilket emne du vil registrere deg på. Husk at du må registrere deg både til undervisning og eksamen. Når semesterregistrering er fullført vil du få en kvittering på det.

 

Slik søker du opptak:

Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskoder og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.
  Generell studiekompetanse (GSK).

 • Søknadskode 9336 - Enkeltemner i realfag, lavere grad.
  GSK + matematikk R1 (eller S1+S2) og Matematikk R2 og i tillegg enten Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

 • Søknadskode 9197 - Enkeltemner i realfag, lavere grad.GSK + matematikk R1 (eller S1+S2), og enten matematikk R2, eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

 

 • Søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag, lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.
  GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.

 • Søknadskode 9354 - Enkeltemner i informatikk, lavere grad.
  GSK + matematikk R1 eller (S1+S2).Søkere som ikke har GSK og som er 25 år eller eldre, har anledning til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Dersom du søker opptak til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse  du i merknadsfeltet oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

 

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

NB: Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 (NOR-0030) har søknadsfrist 1.november for opptak til vårsemesteret, og 1.juni for opptak til høstsemesteret.


Enkeltemner - masternivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskode og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 

 • GSK + oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift om opptak til UiT § 12, kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

 

Enkeltemner - EVU (Etter- og videreutdanning)

Opptakskrav og søknadsfrist:

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

Slik søker du opptak:

Du søker opptak i EVU-web

OBS: Enkelte emner for lærere har også opptak via Udir - sjekk emnebeskrivelsen for mer info om søknadsfrist og hvordan du søker.


 

Enkeltemner - Ph.d.-nivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskode skal benyttes:

 • Søknadskode 9301 - Enkeltemner på ph.d.-nivå.
 • Du trenger ikke å oppgi emnekoden i merknadsfeltet, men dersom du vil ta et adgangsbegrenset ph.d.-emne vil du måtte søke plass på det spesifikke emnet ved å søke undervisningsopptak i studentweb etter at du har fått opptak til enkeltemner, fordi studieretten du får er generell og gir deg adgang til å ta alle ph.d.-emner som er åpne og tilgjengelig for alle enkeltemnestudenter på ph.d.-nivå, men den gir deg ikke automatisk plass på adgangsbegrensede ph.d.-emner. Hvis du ønsker å ta et ph.d.-emne med særegne opptakskrav eller som bare er åpent for ph.d.-studenter vil du måtte ta kontakt med fakultetet som emnet tilhører for å bli vurdert av dem og få muligheten til å melde deg opp til emnet.

Hvem må søke om opptak?

 • PhD-studenter ved UiT som ønsker å ta et ph.d.-emne som ikke skal brukes som en del av ph.d.-graden de tar ved UiT

 • PhD-studenter fra andre institusjoner enn UiT

 • Søkere som har fullført en mastergrad (femårig master eller treårig bachelor + toårig master) men som ikke er ph.d.-studenter

 

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.


Kontakt oss!

Kontakt (for søkere med Feide-konto hos UiT): Bruk TopDesk

E-post (for søkere uten Feide-konto hos UiT): admission@hjelp.uit.no

Telefon: 77 64 55 90
Telefontreffetid: Vi er tilgjengelig på telefonen hver dag kl. 1000-1400.

 


 

 

Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes Mæhlum
Sist endret: 16.12.2020 11.20
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne