Opptak til enkeltemner ved UiT Norges arktiske universitet

For deg som ikke ønsker å studere til en grad, eller som av annen årsak ikke har anledning til å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner.

 


Enkeltemner - bachelornivå

Slik søker du opptak:

Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskoder og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.
  Generell studiekompetanse (GSK).

 • Søknadskode 9336 - Enkeltemner i realfag, lavere grad.
  GSK + matematikk R1 (eller S1+S2) og Matematikk R2 og i tillegg enten Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

 • Søknadskode 9197 - Enkeltemner i realfag, lavere grad.GSK + matematikk R1 (eller S1+S2), og enten matematikk R2, eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

 

 • Søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag, lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.
  GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.

 • Søknadskode 9354 - Enkeltemner i informatikk, lavere grad.
  GSK + matematikk R1 eller (S1+S2).Søkere som ikke har GSK og som er 25 år eller eldre, har anledning til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Dersom du søker opptak til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse  du i merknadsfeltet oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.


Enkeltemner - masternivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskode og opptakskrav gjelder:

 • Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 

 • GSK + oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift om opptak til studier ved UiT § 11, kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

 

Enkeltemner - EVU (Etter- og videreutdanning)

Opptakskrav og søknadsfrist:

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

Slik søker du opptak:

Du søker opptak i EVU-web

OBS: Enkelte emner for lærere har også opptak via Udir - sjekk emnebeskrivelsen for mer info om søknadsfrist og hvordan du søker.


 

Enkeltemner - Ph.d.-nivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via universitetets lokale søknadsweb.

Følgende søknadskode skal benyttes:

 • Søknadskode 9301 - Enkeltemner på ph.d.-nivå.
 • Du trenger ikke å oppgi emnekoden i merknadsfeltet, men dersom du vil ta et adgangsbegrenset ph.d.-emne vil du måtte søke plass på det spesifikke emnet ved å søke undervisningsopptak i studentweb etter at du har fått opptak til enkeltemner, fordi studieretten du får er generell og gir deg adgang til å ta alle ph.d.-emner som er åpne og tilgjengelig for alle enkeltemnestudenter på ph.d.-nivå, men den gir deg ikke automatisk plass på adgangsbegrensede ph.d.-emner. Hvis du ønsker å ta et ph.d.-emne med særegne opptakskrav eller som bare er åpent for ph.d.-studenter vil du måtte ta kontakt med fakultetet som emnet tilhører for å bli vurdert av dem og få muligheten til å melde deg opp til emnet.

Hvem må søke om opptak?

 • PhD-studenter ved UiT som ønsker å ta et ph.d.-emne som ikke skal brukes som en del av ph.d.-graden de tar ved UiT

 • PhD-studenter fra andre institusjoner enn UiT

 • Søkere som har fullført en mastergrad (femårig master eller treårig bachelor + toårig master) men som ikke er ph.d.-studenter

 

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.


Kontakt oss!

Kontakt (for søkere med Feide-konto hos UiT): Bruk TopDesk

E-post (for søkere uten Feide-konto hos UiT): admission@hjelp.uit.no

Telefon: 77 64 55 90
Telefontreffetid: Vi er tilgjengelig på telefonen hver dag kl. 1000-1400.

 


 

 

Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes Mæhlum
Sist endret: 27.08.2020 12.44
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne