vår 2023
SVF-3204 Risikovurdering og - styring - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset dekker sentrale emner knyttet til risikostyring, inkludert risikovurdering. Kurset følger tett ISO 31000-serien av standarder, men presenterer også alternative tilnærminger.

Følgende temaer vil bli særlig vektlagt:

- Etablere risikostyring sammenheng

- Risikovurdering, inkludert risikoidentifikasjon, risikoanalyse og risikoevaluering

- Kvalitative, semikvantitative og kvantitative risikovurderingsteknikker

- Risikohåndtering

- Risikokommunikasjon

- Risikopersepsjon


Hva lærer du

Å kunne bruke ISO 31000-serien av standarder og andre metoder på praktiske risikovurdering og -styring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid, inkludert presentasjoner.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 24.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SVF-3204
  • Tidligere år og semester for dette emnet