høst 2022
AUT-1500 Datakommunikasjon - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).

Hva lærer du

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering.
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk.

Ferdigheter: Studenten er i stand til å

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder.
 • bruke nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark.
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere.
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder.
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor informasjonssikkerhet og datakommunikasjon.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • kunne ha en god overordnet forståelse av dagens Internett i forhold til teknologier og tjenester som tilbys.
 • ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet datakommunikasjon.
 • ha lært seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettundervisning. Forelesninger, teoretiske øvinger og praktiske laboppgaver.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2022 09:00 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 obligatoriske innleveringer. Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver.
 • 2/3 registrert oppmøte i timeplanlagte aktiviteter eller tilrettelagte nettmøter.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-1500
 • Tidligere år og semester for dette emnet