høst 2022
BYG-3603 DVO - Drift / vedlikehold / ombygging av bygninger - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett i Integrert bygningsteknologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STE6233 DVO - Drift / vedlikehold / ombygging av bygninger 5 stp

Innhold

Fagområdet bygningsforvaltning. Bygningshistorie. Levetidsøkonomi. Årskostnader. Planlegging og gjennomføring av ombyggingsarbeider. Tilstandsanalyse. Drift, vedlikehold og ombygging av tekniske installasjoner. FDVU-hensyn ved planlegging og bygging. Organisering, planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold. Databaserte FDVU-systemer. Byggskader, årsaker og konsekvenser. Noe byggejus i større skadesaker og drøfting av ansvar ved forskjellige entrepriseformer.ITB-rollen i et byggeprosjekt og eier sitt ansvar.

Alle emner knyttes til en Norsk Strandard (NS)


Anbefalte forkunnskaper

BYG-3600 Bygningsmateriallære, BYG-3606 VVS- og Energiteknikk, BYG-3803 Bygningsfysikk, SMN6198 Bygningsfysikk, STE6227 Bygningsmateriallære, STE6278 Passivhus og husbyggingsteknikk

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunnskap om, og forståelse for, oppgaver og problemstillinger i tilknytning til fagområdet Drift, vedlikehold og utvikling/ombygging av bygninger med tilhørende tekniske installasjoner.
 • Språklig kompetanse er en del av læringsmålet grunnet behov for presisjon og forståelse av ansvar, roller og byggdetaljer.

Ferdigheter:

 • Kunne sette seg inn i rollene i byggebransjen og løse forskjellig teoretiske og praktiske problemstillinger
 • Vurdere og analysere eksisterende bygg
 • Sammenstille datagrunnlag innen faget FDVUS

Kompetanse:

 • Metodikk og spilleregler i Norges største bransje.
 • Finne frem i Sintef byggforsk litteratur
 • Kjenne til sentrale Norske Standard(NS)  innen bygg og anlegg.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Faget har en praktisk tilnærming ved felles gjennomføring av to grundige tilstandsbefaring av eksiterende bygg, én med fokus på byggeteknikk og én med fokus på tekniske anlegg. Det leveres obligatoriske gruppeoppgaver til hver av befaringene. Gruppeoppgavene inngår i vurderingen i tillegg til skriftlig eksamen. 

Det er obligatorisk oppmøte på begge befaringene (arbeidskrav). 

Kurset er bygget opp av forelesninger innen 8 hovedemner som følger bygningsdelstabellen og oppbygging av FDV.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Det er obligatorisk oppmøte på 2 befaringer, én i første undervisningsuke og én i andre undervisningsuke. Det arrangeres ikke ekstra befaringer. 

Mer info om vurderingsform oppgave

To gruppeoppgaver inngår i karakterberegningen. Oppgavene gjennomføres og leveres i grupper på normalt 2-4 deltakere avhengig av antall studenter i faget. 

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for skriftlig eksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for gruppeoppgavene. Ved karakter F på gruppeoppgavene teller disse med i den samlede karaktervurderingen. 
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BYG-3603
 • Tidligere år og semester for dette emnet