høst 2022
DTE-2505 Operativsystemer - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i datateknikk, matematikk og programmering.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift 5 stp

Innhold

 • Installasjon og oppsett av Linux klienter og tjenere.
 • Virtuelle maskiner
 • Administrasjon og drift av systemer.
 • Installering og oppdatering av programmer for Linux.
 • Filsystemer, prosesser, rettigheter.
 • Skall, kommandolinje og skallprogrammering.

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2510 Grunnleggende programmering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunne forklare operativsystemets oppbygging og dets viktigste oppgaver.
 • Kjenne til operativsystem generelt og Linux spesielt.
 • Ha kjennskap til virtualiseringsteknologier for bruk med operativsystemer.
 • Kjenne til installeringsmekanismer for drift, vedlikehold og oppgradering av systemer.
 • Kjenne til metoder, mekanismer og språk for å skrive skript og programmer til bruk i vedlikehold og administrasjon av systemet.
 • Kjenne til sikkerhetsmessige momenter vedrørende drift og bruk av systemet.

Ferdigheter:

 • Kunne installere og sette i drift operativsystemet Linux på egen PC og på en virtuell tjener.
 • Kunne opprette, terminere og administrere brukere med tilhørende ressursdeling på systemet.

Kompetanse:

 • Tilegning av grunnleggende kunnskaper innenfor operativsystemer og operativsystem tjenester.
 • Kunne gi anbefalinger om valg av operativsystem og distribusjon.
 • Forståelse for flerbrukersystemer og administrasjon av systemet og brukere på systemet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og videoer med obligatorisk arbeid. Alle forelesningene, videoene og annet nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Kandidaten skal kjøre virtuelle maskiner på datamaskinen og datamaskinen skal derfor ha minst 8 GB internminne (RAM) og 30 GB ledig lagringsplass.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 07.12.2022 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 8 obligatoriske øvinger som leveres uten manglende deler innen gitte tidsfrister. Alle må godkjennes.
 • For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Mer info om mappevurdering

Karakter i emnet settes på bakgrunn av en eller flere tester.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: DTE-2505
 • Tidligere år og semester for dette emnet