høst 2022
MUS-1507 Lytting og gehør 1A - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Lytting og gehør 1A er et støttefag for utøvende og pedagogiske emner. Emnet fokuserer på: - aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp - lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk - å oppfatte tonalt sentrum/tonalitet -  indre musikalsk forestillingsevne

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte. Kunnskap - om grunnleggende lyttestrategier og notelesing. Ferdigheter - Kunne danne seg en indre forestilling av et musikalsk forløp - Kunne lese og skrive melodiske og rytmiske forløp - Kunne analysere enkle harmoniske forløp auditivt Generell kompetanse - Ha et bevisst forhold til lytting og gehør i eget arbeid med musikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over ett semester med ukentlig undervisning i grupper på inntil 6 studenter.

Error rendering component

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester i de delene av eksamen som ikke er bestått.

Resultater fra deleksamener tidligere studieår inngår i samlet vurdering for studenter som har gjennomført tidligere eksamener. 


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1507
  • Tidligere år og semester for dette emnet