høst 2022
MUS-1605 Ensembleledelse - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Taktering og dirigering med praktiske metoder for innstudering og øvelser for ulike ensembler

- Partiturlesning, instrumentasjon og instrumentkunnskap

- Aktuelt ensemblerepertoar

- Metoder for arbeid med spesielle problemer som intonasjon, rytme etc. og arbeid med skapende aktiviteter i ensemblet


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- Ha grunnleggende kunnskap om og ferdighet i taktering og dirigering

- Kunne lese, analysere og dirigere etter partitur

- Ha kunnskaper om repertoar, instrumenter/stemmer, arbeidsmetoder og direksjon innen valgt ensemble (kor, korps, storband/rytmisk)

- Kunne arbeide med hensiktsmessige metoder for oppvarming og innstudering

- Være seg bevisst i å skape gode læringssituasjoner i ensembler og elevgrupper ved å stimulere de sosiale relasjonene aktørene i mellom og kunne bidra til å frigjøre den enkeltes musikalske evner i sosialt samspill


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre og er delt i to deler. Det gis undervisning i grupper med individuell veiledning. Delene er:

Felleskurs som foregår første semester. Det arbeides med grunnleggende teori med praktisk arbeid og øvinger i studentgruppa

Praktisk ledelse av valgt ensemble. Studentene kan velge mellom kor, korps og storband (rytmisk)


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte (80 %) Godkjent – ikke godkjent
Semesterprøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.  
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1605
  • Tidligere år og semester for dette emnet