høst 2022
MUS-2218 Instrument 2 - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument solo og samspill med repertoar som viser bredde i sjanger og stilart
 • En vesentlig del av arbeidet er utvikling av studentens evne til selvstendig arbeid med instrumentet, innstudering og øving
 • Trening i primavistaspill og eventuelt improvisasjon

Emnet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskap:

 • ha kunnskaper om instrumentets virkemåte og oppbygning

 Ferdigheter:

 • ha gode tekniske og musikalske ferdigheter på instrumentet for å kunne formidle et bredt repertoar solo og i samspill
 • kunne tolke og fremføre et bredt spekter av notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere som er relevant for instrumentet

 Generell kompetanse:

 • kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter i solo og samspill
 • kunne arbeide selvstendig med nytt repertoar
 • kunne delta i ulike samspillsituasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet går over to semestre. Undervisning gis individuelt og i klasse. Studenten har ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og ensembler.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve midtveis i studiet Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste og offentlig konsertframføring Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-2218
 • Tidligere år og semester for dette emnet