høst 2022
RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter ved bachelor i russisk, bachelor i  russlandstudier, og årsstudium i russisk. De som tar syv-ukersemnet i Petrozavodsk tar dette istedenfor RUS-1314.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Emnet er et intensivt kurs over 7 uker i praktisk russisk organisert ved UiT som et alternativ for studenter som ikke reiser til Petrozavodsk. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • utvidet og befestet sine kunnskaper om grunnleggende grammatiske konstruksjoner i russisk
 • utvidet ordforrådet sitt relatert til ulike situasjoner

Ferdigheter

Du kan:

 • bruke russisk i praksis, skriftlig og muntlig
 • oversette tekster til russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs ved UiT Norges arktiske universitet og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Skriftlig skoleeksamen 30.09.2022 09:00 1/2 3 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 10.10.2022 08:30 1/2 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Oversettelsesoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Lytteprøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70% tilstedeværelse på undervisning
 • 70% av oversettelsesoppgaver godkjent (minimum 5 av 7 oversettelser)
 • én lytteprøve gjennomført med godkjent resultat

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig deleksamen er på ca. 20 minutter. 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1314
 • Tidligere år og semester for dette emnet