høst 2022
TEK-1508 Teknisk språkføring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

YGR1600 Teknisk språkføring 10 stp

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Grammatisk struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, forståelse og bruk av akademisk og teknisk språk, korrekt rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, rapporter, referater, notater og innkallinger, forretningsbrev og søknader, instruksjoner, elektroniske meldinger, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte-, samtale- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring, framføring. Innholdselementene skal kunne dekkes både på norsk og engelsk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Kjenne til rettskrivingsregler, ordklasser og setningsfunksjoner i norsk og engelsk språk.
 • Kjenne til sjangertrekk i ulike teoretiske og praktiske sakprosasjangrer.
 • Kjenne til relevant akademisk og teknisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Ferdigheter:

 • Kunne utarbeide språklig korrekte, strukturerte og situasjonstilpassede tekster innen ulike sakprosasjangrer på norsk og engelsk.
 • Kunne planlegge og gjennomføre formelle møter på norsk og engelsk.

Generell kompetanse:

 • Beherske daglig anvendelse av norsk og engelsk språk generelt og akademisk og teknisk fagterminologi spesielt innenfor ulike muntlige og skriftlige sjangrer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk i norsk-delen, engelsk i engelsk-delen.

Undervisning

Forelesninger, øvinger individuelt og i gruppe.

Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Som et minimum må følgende arbeidskrav være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen:

I engelsk-delen:

- To skriftlige innleveringer.

- Én praktisk muntlig gruppeoppgave

I norsk-delen:

- Én skriftlig innlevering knyttet til skriving av resonnerende tekst/analyse av fagtekst.

- Tre skriftlige innleveringer innen praktiske sakprosasjangrer.

- Én praktisk muntlig gruppeoppgave.

Arbeidskravene utføres som øvinger etter retningslinjer som gis ved utdeling, og leveres på emnets læringsplattform.

I tillegg er det også et arbeidskrav for alle studenter å være til stede i minst 70 % av undervisningen. Nettstudenter dokumenterer dette gjennom at de viser at de har vært pålogget til minst 70 % av undervisningen.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen for hver av emnets to deler av emnet finner sted i det påfølgende semesterets kontinuasjonsperiode. Dersom kandidaten har strøket på én av deleksamenene trenger den bare å ta denne om igjen, den andre er bestått. Dersom arbeidskravene for delemnet det skal kontinueres i er godkjente én gang er det heller ikke nødvendig å få dem godkjent på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1508
 • Tidligere år og semester for dette emnet