vår 2022
BYG-2605 Anleggs- og byggeteknikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

- Fjellboring - Sprengningsteknikk; sprengstoffer, tennmidler, pallsprengning, kontursprengning, grøftesprengning, undervannssprengning - Tunneldriving, sikringsarbeider i tunnel; bolting og sprøytebetong - Rystelser fra sprengning, beregning av rystelser - Arbeidsmiljø; Offentlige lover og forskrifter vedrørende anleggsdrift - Maskiner og driftsmåter; grave- og lastemaskiner, transport, kapasiteter. - Drift av massetak og knuseproduksjon - Fjellhaller og kraftverkstunneler. 

Forskalings-, armerings- og betongarbeider. Byggeplassproduksjon. Hovedprinsipp for bygging av bruer, kaier og moloer.


Hva lærer du

1) Kunnskaper Faget gir grunnleggende innføring i hovedemnene innen anleggsdrift og byggeteknikk med hovedvekt på fjellsprengning over (tomter og fjelltak), under bakken (tunneler og haller) og grunnleggende byggeteknikk og produksjon på byggeplasser. Forskalings-, armerings- og betongutførelse på byggeplass.

2) Ferdigheter utarbeide sprengningsplaner og planer for betongarbeider på bygge- og anleggsplasser.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

10 obligatoriske øvinger godkjent, seinest 3 uker før eksamen. 

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i faget. Karakter A-F, der F er ikke bestått. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt på eksamen.  Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2605
  • Tidligere år og semester for dette emnet