vår 2022
SAK-1004 Kunst 4 - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1003 Kunst 3

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Fordypning i spesifikke verktøy for egen praksis
 • Videre utvikling av gruppekritikk som verktøy
 • Introduksjon til
  • kuratorisk arbeid og praksiser
  • ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
  • kunstnerisk refleksjon


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Gode kunnskaper om gruppekritikk som verktøy
 • Kunnskaper om kuratorisk arbeid og praksiser
 • Kunnskaper om ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
 • Grunnleggende kunnskap om kunstnerisk refleksjon

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne identifisere kuratoriske praksiser
 • Kunne orientere seg i forhold til kunstens institusjoner og organisasjoner
 • Kunne gi medstudenter god og relevant tilbakemelding
 • Kunne anvende mottatt kritikk konstruktivt
 • Kunne reflektere over eget arbeid

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • God forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • God forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Forståelse for kuratorisk arbeid og praksiser
 • Forståelse for kunstens institusjoner og organisasjoner
 • God forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid
 • Grunnleggende forståelse for kunstnerisk refleksjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Portfolio inneholdende:
 • Beskrivelse av og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
  • Billeddokumentasjon av verk laget i tilknytning til kurs/ workshop
  • Kort beskrivelse av innhold i kurset
  • Refleksjon rundt eget læringsutbytte
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artis talks og ateliersamtaler
  • Refleksjon rundt den kunstneriske praksis som ble presentert 
 • Innlevert tekst
  • Dokumentasjon av verk presentert i utstilling
  • Presentasjon og dokumentasjon av annen kunstnerisk praksis eller relevante studier/arbeid i løpet av semesteret

 

Eksamen består av to deler som vurderes under ett:

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav og den muntlige presentasjonen av kunstneriske arbeider.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1004
 • Tidligere år og semester for dette emnet