vår 2021
AUT-2606 Embedded systems - 10 stp

Sist endret: 24.08.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Embedded Systems er utvikling av softwarebaserte elektronikk-systemer, og sammensetting/konfigurering/oppsett/bruk av (halv-) ferdige systemer.  

Eksempel på slike er distribuerte systemer, datainnsamlingssystemer og systemer for fjernovervåkning og styring.  

Vi vil se på integrerbare komponenter og standarder for sensorer, kommunikasjon og styring, eksempelvis GPS, akselerometer, Bluetooth, XBee’s.  

Emnet gir også en introduksjon til ulike prosesseringsenheter som kan være programmering av FPGA i VHDL, minidatamaskiner (Raspberry Pi) med nettverksapplikasjoner og signalbehandling i Matlab. 

Emnet gir også en introduksjon til reguleringsteknikk. 


Anbefalte forkunnskaper

AUT-2501 Elektronikk, AUT-2502 El-lære og Elektronikk, AUT-2602 Programmering med mikrokontroller

Hva lærer du

Innholdet i emnet er en sentral og direkte anvendbar kunnskap. Emnet gir kandidaten innsikt og forståelse av mer spesifikke elektroniske og datarelaterte styresystemer, i tillegg til å introdusere flere nye teknologier.

Kunnskap og forståelse

 • Kandidaten får god grunnlagskunnskap innen fagdisiplinene nevnt over. Fagdisiplinene bygger på andre emner som mikrokontrollere og elektronikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utvikle og tilpasse sine grunnlagskunnskaper tillært i emnet slik at kunnskapene kan anvendes i lignende problemstillinger.
 • Kandidaten er i stand til å selv søke ny kunnskap og å kunne nyttegjøre seg av open source prosjekter.
 • Kandidaten er i stand til å bygge styresystemer med kunnskap fra dette emnet og bruke dette til andre halvferdige systemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har erfaring i å sette seg inn i nye problemstillinger, søke kunnskap, foreslå og teste løsninger.
 • Kandidaten har tilegner seg erfaring i prosjektdokumentasjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Kan forekomme tema som blir forelest på engelsk.

Undervisning

 • 40 t Forelesninger, 36 t øvinger
 •  Laboratorieoppgaver og større gruppeoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan starte på det avsluttende prosjektarbeidet: 

 • Innlevering av fire arbeidskrav

Eksamensform:  Avsluttende prosjektarbeid med rapport i gruppe, samt deltagelse på prosjektpresentasjon i plenum. 

Karakterskala:  Det avsluttende prosjektarbeidet med presentasjon evalueres til bestått/ikke bestått. 

Kontinuasjon:  Det gis ikke kontinuasjonsmuligheter i dette emnet. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:  Ingen

Eksamen er på norsk. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2606