Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode - 10 stp

Sist endret: 08.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i arkeologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil diskutere nyere perspektiver i arkeologisk teori og/eller metode. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år, avhengig av fagets utvikling og tilgjengelig fagpersonell. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Dypere innsikt i en rekke perspektiver i arkeologiske teori og/eller metode

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Gi en kritisk vurdering av teoriene og/eller metodene som blir anvendt i arkeologiske fortolkninger

Kompetanse

  • Evne til å utnytte utvalgte teoretiske og/eller metodiske perspektiver i egen forskning på masternivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Emnet består av ca. 10 dobbeltimer med seminarundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på minst 7 av seminarene.

I tillegg legges det opp til 2-3 korte muntlige eller skriftlige fremlegg i relasjon til arbeid med pensum.

Eksamen:

Eksamen består av en ca. 5 siders (1800-2000 ord) skriftlig oppgave over et selvvalgt tema relatert til emnets innhold, samt en muntlig presentasjon på ca. 15 minutter med utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Presentasjonen kan være med eller uten Powerpoint eller andre hjelpemidler. Den muntlige presentasjonen følges av en samtale med sensorene om temaet. Denne skal ikke overstige 30 minutter. Karakteren baseres på en samlet vurdering av den muntlige og skriftlige prestasjon. Sensorkomiteen skal bestå av emneansvarlig og en annen intern ansatt. 

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

TimeplanKontakt
Marte Spangen

Spangen, Marte


Førsteamanuensis i historisk arkeologi
Telefon: +4777646765 marte.spangen@uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Inga Bårdsen Tøllefsen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no