Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

AUT-2004 Applikasjonsutvikling - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Systemering og databaser:

Applikasjonsutvikling, fra ide via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Realisering. Innføring i konstruksjon og bruk av databaser. Grunnleggende bruk av Structured Query Language (SQL) og klient/tjener teknologi. Implementasjon og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Utvikling av GUI og konsoll-applikasjoner i C#:

Emnet omfatter bruk av Microsoft Visual Studio som integrert utviklingsmiljø (IDE) og programmeringsspråket C#.

Først vil vi fokusere på objektorienterte konsepter som klasser, konstruktører, overlasting (overloading) av konstruktører og operatorer, arv (inheritance), tilordne klasser, deklarere nye metoder, virtuelle og overstyrte metoder, beskyttet tilgang.

Emnet fokuserer også på å utvikle Windows-baserte GUI-applikasjoner ved hjelp av Windows Presentation Foundation (WPF) rammeverk.

Videre vil vi bruke .Net rammeverk for kommunikasjonen mellom applikasjoner og PLS (og/eller sensorer). For dette anvender vi kommuni­kasjons-standarder som: Modbus TCP og OPC.

Konstruksjon av HMI med proprietær programvare

Konstruksjon av HMI med programvaren CitectSCADA. Hensikten er å studere et eksempel på et kommersielt produkt som er spesielt utviklet for utvikling av HMI mot industrielle prosesser.

 Logging og visualisering med PLS:

Logge direkte fra PLS til databaser. Visualisering i innebygd webserver. Lage visualisering i NodeRED med kommunikasjon mot PLS via OPC, og med databaser implementert i MYSQL eller MSSSQL.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller, AUT-2003 Embedded systems, AUT-2008 Industriell datakommunikasjon

Hva lærer du

Dette emnet, sammen med emnet AUT- 2007 Styringsteknikk, utgjør disse sentral del av studiet og gir grunnlaget for mange klassiske oppgaver og jobber for en Automasjonsingeniør. Kurset skal gi studentene en innføring i systemeringsteknikker og databasekonstruksjon, objektsorientert programmering med C#, applikasjonsutvikling og datainnsamling/datalagring.

Kunnskaper og forståelse:

 • Gode kunnskaper innen modellering og design av databaser.
 • Forstå relasjons­databaser.
 • Grundige kunnskaper innen objektsorientert programmering basert på WPF og .net, for de anvendelser det fokuseres på i dette emnet.
 • Gode kunnskaper om typiske grafiske grensesnitt for overvåking og drift av prosessanlegg.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne utvikle enkle grafiske brukergrense­snitt med klassisk funksjonalitet som:

- Datainnsamling.

- Skriving til, og uttrekk fra, databaser basert på SQL

- Trending av nåverdier og historiske loggdata

- Alarmhandtering

- Sikkerhet (pålogging)

 • Kunne designe og dokumentere enkle relasjonsdatabaser ved bruk av ER-diagram.
 • Kunne anvende SQL til implementering av databaser
 • Kunne lage dataspørringer ved bruk av SQL

Kompetanse

 • Være i stand til å designe, konfigurere og implementere applikasjoner for mindre prosessanlegg.
 • Kunne velge hvilket type visualiseringsplattform som er fornuftig å anvende i ulike situasjoner.
 • Kunne designe og implementere mindre databaseapplikasjoner for lagring og uttrekk av loggdata og for handtering historiske alarmer og hendelser samt operatører og innloggingsdata.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen i C# vil foregå på engelsk, resten på norsk. Dersom utvekslingsstudenter følger emnet, vil all undervisning bli gitt på engelsk. Eksamen blir gitt på både norsk og engelsk.

Undervisning

48 t forelesning og 24 t lab/veiledning.

Obligatoriske øvinger.

 Prosjekt som som gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.

Eksamen

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Prosjekt i CitectSCADA bestått.
 • 4 av 5 øvinger i Database
 • 5 av 7 øvinger i C#

Eksamen og vurdering

Eksamen:

4 timers skriftlig/elektronisk eksamen på datalab

Vurdering

 • Prosjektet teller 20 % av endelig karakter. Vurderingen skjer gruppevis basert på en innlevert rapport og en demo.
 • Eksamenen teller 80 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Karakterskala

Det gis en total bokstavkarakter A - F for emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator
 • Alle trykte og håndskrevne

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS320 Industriell applikasjonsutvikling 10 stp
INF-2700 Database Systems 2 stp
INF-2900 Software engineering 1 stp
AUT-2601 Applikasjonsutvikling 10 stp