høst 2019

ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode - 10 stp

Sist endret: 02.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i arkeologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil diskutere nyere perspektiver i arkeologisk teori og/eller metode. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år, avhengig av fagets utvikling og tilgjengelig fagpersonell. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Dypere innsikt i en rekke perspektiver i arkeologiske teori og/eller metode

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Gi en kritisk vurdering av teoriene og/eller metodene som blir anvendt i arkeologiske fortolkninger

Kompetanse

  • Evne til å utnytte utvalgte teoretiske og/eller metodiske perspektiver i egen forskning på masternivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Emnet består av ca. 10 dobbeltimer med seminarundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på minst 7 av seminarene.

I tillegg legges det opp til 2-3 korte muntlige eller skriftlige fremlegg i relasjon til arbeid med pensum.

Eksamen:

Eksamen er en hjemmeeksamen på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) med selvvalgt oppgave basert på kursets innhold og temaer som er diskutert på seminarene. Oppgaven godkjennes i samrådet med kursansvarlig.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

TimeplanKontakt

Charlotte Damm


Professor i arkeologi
Telefon: +4777644373 charlotte.damm@uit.no

BHpic-newAug2012V2.jpg

Hood, Bryan


Professor i arkeologi
Telefon: +4777645612 bryan.hood@uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Inga Bårdsen Tøllefsen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no