høst 2018
ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

- Gjennomgang av typiske betongskader

- Metoder for vurdering av tilstand til betong- og stålkonstruksjoner

- Metoder for reparasjon av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger

- HMS - helse, miljø og sikkerhet

- Kvalitetssikring

- Utførelsesteknologi og praksis for bestandige betongkonstruksjoner

- HMS-forskrifter


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger. Grunnleggende kunnskaper om årsaker og mekanismer ved skader og nedbryting av betong- og stålkonstruksjoner, samt kunnskaper om undersøkelsesmetoder, planlegging og beskrivelse av reparasjoner, og reparasjonsmetoder.

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på it´s-learning.


Eksamen

Arbeidskrav

10 obligatoriske skriftlige øvinger i emnet, seinest 3 uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

5 timers eksamen. Karakter A-F. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt.

Kontinasjons­eksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

- Forelesningsnotater og øvinger som ligger på it`s-learning

- Betongrehabilitering; Reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll (2017), forfatter Jan Lindland

- Statens vegvesen handbok V441: Inspeksjonshandbok for bruer

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1897
  • Tidligere år og semester for dette emnet