Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

BED-2052 Merkevarebygging - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Innhold

Emnet gir innføring i sentrale teorier og modeller for å forstå merker som fenomen, så vel som arbeidsprosesser og teknikker for merkevarebygging i praksis. Emnet gir studentene innføring i både psykologiske og økonomiske effekter av merkevarer. 

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om merkevareledelse
 • har kunnskap om hvordan merker gir psykologisk verdi til kundene og økonomisk verdi til eierne
 • har grunnleggende kunnskap hvordan assosiasjoner dannes i forbrukerens hukommelse, og hvordan merkeassosiasjoner bidrar til å posisjonere merkevarer og skape merkeverdi
 • har kunnskap om de mest brukte modellene for beregning av økonomisk verdi av merkevarer
 • kjenner til grunnleggende teorier om hvordan man utvikler effektiv merkekommunikasjon
 • har kunnskap om merkearkitektur og konsekvenser av ulike merkearkitekturløsninger
 • har kunnskap om hvordan merkeverdi best utnyttes for videre vekst

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kartlegge sentrale merkeassosiasjoner (assosiativt nettverk) og merkets posisjon i markedet
 • kan analysere en merkevare, avdekke gap mellom merkevarestrategi og faktisk markedsposisjon, og utvikle tiltak for forbedring og videreutvikling av merkevaren
 • kan identifisere vekstmuligheter for et merke og diskutere kritiske suksessfaktorer for ulike veksttiltak
 • kan beregne økonomisk verdi av en merkevare

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvordan merkeverdi bidrar til bedriftens måloppnåelse og resultater og derigjennom verdi for eierne
 • har et bredt perspektiv på hvilken rolle merkevarer og merkevarebygging har i moderne næringsliv
 • kan drøfte hvordan merkevarer inngår i forbrukernes liv og hvordan de påvirker vårt samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. (A-F)

Kurset har ett arbeidskrav som studentene må bestå for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensdato

Skriftlig 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.