vår 2018
RUS-1110 Innføring i russisk litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og inngår i studieretning russisk på bachelorgradsnivå.

Emnet er også åpent for studenter uten kunnskaper i russisk. Disse vil ha mulighet til å lese hele pensum i oversettelse.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Kurset er basert på sentrale skjønnlitterære tekster som kan leses i oversettelse. Utover dette leser russiskstudenter et lite utvalg kortere tekster på originalspråket. Tekstene gjennomgås og sammenlignes tematisk, snarere enn kronologisk. Det benyttes også i en viss utstrekning adapsjoner av de aktuelle tekstene til opera, musikals, teater, film og fjernsyn. Verkene relateres også til russisk litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1800 til i dag, med sideblikk til allmenn russisk historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenene har:

 • oversikt over sentrale forfattere, verk og tema i russisk skjønnlitteratur
 • forståelse for grunnleggende særtrekk, genre, stilarter og epoker i russisk litteraturhistorie
 •  oversikt over kulturhistoriske konsepter med relevans for russisk litteratur

Ferdigheter

Studentene kan:

 • orientere seg i russiske litterære genre og stilarter,
 • bruke terminologi relatert til russisk litteratur- og kulturhistorie
 • lese enkle tekster på originalspråk (russiskstudenter)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Eksamensspråk er norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

 

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En kort innleveringsoppgave tidlig i semesteret
 • En øvelse på Fronter.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, 'Ikomp'. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføringen i akademisk skriving.

Eksamen består av:

 • 4-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Pensum legges ut 1. desember.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet