vår 2018

AUT-2005 Reguleringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 22.06.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Ukjent |

Anbefalte forkunnskaper

MAT-2050 Matematikk 3 for ingeniører

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS312 Reguleringsteknikk 10 stp

Pensum

Fremkommer av bokliste eller oppgis ved semesterstart


Skip to main content