høst 2017

BIOIN-101 Fysiologi, anatomi og histologi - 10 stp

Sist endret: 27.02.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og avsluttes med eksamen før jul.

Innhold

Medisinsk nomenklatur, oppbygging av celler og vev, sammenheng mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon, muskel og skjelett apparat, nervesystemet, hormonsystemet, reguleringsmekanismer for biologiske funksjoner, hjerte og sirkulasjonssystemet, blod og vevsvæske, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og urinveissystemet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: •

  • Greie ut om generell cellebiologi •
  • Greie ut om organsystemers oppbygning og funksjon •
  • Forklare regulering av organsystemenes funksjon • ved hjelp av histologi
  • Kjenne igjen enkelte typer vev og forklare sammenhengen mellom vevets funksjon og struktur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og laboratoriepraksis

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Innlevering av labjournaler.
  • Godkjent intern laboratoriepraksis.
  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 08.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første gang: Se timeplan
Forelesning f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Baldur Sveinbjørnsson
uni.lekt. Kirsti Hokland
f.lekt. Kjell Lindgård
stip. Leif Reidar Brenk Rønning
stip. Synne Simonsen Hansen
Lab uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Kjell Lindgård
stip. Leif Reidar Brenk Rønning
stip. Synne Simonsen Hansen
Første gang: se timeplanKontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no

Kjell2

Lindgård, Kjell


Telefon: +4777644688
Mobil: 95880123 kjell.lindgard@uit.no