høst 2016
PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning - 10 stp

Sist endret: 06.04.2017

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Innhold

En uke observasjonspraksis i barnehage, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra systematisk observasjon.

En uke forskningspraksis med eldre, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra tester og evt. intervjuer. Anvendt utviklingspsykologi: forelesninger, gruppearbeid ut fra kasusbeskrivelser og drøfting av problemstillinger knyttet til diagnostisering og intervensjon.


Hva lærer du

Læringsutbytte: Kunnskaper om planlegging og gjennomføring av observasjoner og forskning i vanlige miljøer for barn og eldre. Introduksjon til klinisk-psykologisk anvendelse av utviklingspsykologisk kunnskap.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Ca. 36 timer forelesning, veiledning og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Noe obligatorisk undervisning og forberedelse til praksis. Obligatorisk praksis.

Eksamen: Praksisrapport skrevet av to og to studenter; halvparten knyttet til praksis med eldre, halvparten knyttet til praksis i barnehage. Fordelingen av hvilke studenter som skriver rapport om barn/eldre foregår i hovedsak ut ifra ønsker, ved skjevfordeling vil det bli foretatt trekning.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått praksisrapport.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning i utviklingspsykologi 5 stp

Pensum

Kommer.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2543