vår 2015
PSY-1602 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 2 - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Innhold

Emnet er andre del av et langsgående utdanningsprogram på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet har fokus på personlige forutsetninger, kommunikasjon og kliniske ferdigheter som bidrar til løse faglige problemer som kandidatene kan møte i yrkesutøvelsen.

Del 2 av emnet har psykologens rolle ved utredning og testing som hovedtema. Studentene får en teoretisk og praktisk opplæring i bruken av evnetester, og psykologens rolle i testsituasjoner.


Hva lærer du

Etter at emnet er gjennomført og bestått skal studenten:

Være i stand til å reflektere over egen rolle og utvikling som student i psykologutdanningen.

Delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Ha grunnleggende kunnskaper om evnetester og betydningen av psykologiske tester ved utredning.

Kunne gjennomføre evnetesting av voksne brukere, inkludert det å opptre profesjonelt og hensiktsmessig som administrator av testen.

Være i stand til å forstå, fortolke og formidle testresultater.

Undervisning og arbeidsform

Det blir gitt 6-8 timers undervisning i forelesnings- og seminarform. For øvrig vil det bli organisert gruppearbeid med fremføring og drøfting av testresultater.

Studentene får teoretisk forberedelse og praktisk trening i selv å administrere tester.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det blir gitt 6-8 timers undervisning i forelesnings- og seminarform. For øvrig vil det bli organisert gruppearbeid med fremføring og drøfting av testresultater.

Studentene får teoretisk forberedelse og praktisk trening i selv å administrere tester.


Eksamen

Eksamen består av to deler:

1. Hver student må gjennomføre et testopptak med WAIS. Den praktiske gjennomføringen vurderes til bestått eller ikke bestått av praksislærer og emneansvarlig.

2. Hver student skal fremføre testresultater og fortolkning av disse i en workshop. Presentasjonen vurderes til bestått eller ikke bestått av kursansvarlig lærer. Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått tidlig i det påfølgende semester.

 

Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse med maksimum 20 % fravær.

Aktiv deltakelse i gruppeaktivitetene.

 

Praksis

Etter forarbeid med øvelser, må hver student selv gjennomføre et testopptak under veiledning av praksislærere.


Pensum

Totalt 100-130 side med artikle og utvalg fra bøker som kunngjørs før semesterstart.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1602
  • Tidligere år og semester for dette emnet