høst 2014
PSY-1004 Biologisk psykologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Hensikten med kurset er å gjøre studenten kjent med grunnleggende kunnskaper innenfor biologisk psykologi. Eksempel på temaer som kommer til å behandles er persepsjon, læring, basiske kroppsfunksjoner og kognitive prosesser. Temaene vil bli behandlet med utgangspunkt i fysiologisk psykologi, psykofysiologi, nevropsykologi og klinisk nevropsykologi.

Emnet omhandler de sentrale temaene nevroanatomi, utvikling av hjerne, interaksjon hormoner og hjerne, læring og hukommelse, psykofarmakologi, visuell persepsjon, og nevrale nettverk.

 


Hva lærer du

Kurset har som siktemål å gi en oversikt over viktig kunnskap innenfor den biologiske psykologien.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer, samt veiledning for den skriftlige oppgaven.

Eksamen

6-timers skriftlig skoleeksamen. Denne er en kortsvarseksamen.

Karakterskala A-F benyttes. Ved karakteren F, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

 

Arbeidskrav: Skriftlig oppgave (1500-2000 ord). Frist

 

 

 

 


Pensum

Freberg, L.A. "Discovering biological psychology", 2nd edition, 2010. Hele boka unntatt kapittel 8.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-1004
  • Tidligere år og semester for dette emnet