vår 2015
PSY-2585 Sosial- og samfunnspsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-2580 Helse og samfunnspsykologi 10 stp
PSY-2579 Sosialpsykologi 10 stp

Innhold

Sosialpsykologi omhandler individets forhold til andre og belyser hvordan sosiale og kulturelle faktorer påvirker det enkelte individ. Undervisningen fokuserer på en rekke basaltemaer innenfor sosial kognisjon, blant annet automatiske tankeprosesser, holdninger, stereotypier og fordommer, sosiale normer, relasjoner mellom grupper, og selvbilde. I den samfunnspsykologiske delen fokuseres på sosialpsykologi som anvendt disiplin. Det vil bli lagt vekt på intervensjonsplanlegging med hensikt å endre atferd og å løse helse-, sosiale eller andre problemer som kan oppstå i nærmiljøet, i en kommune, organisasjon eller i samfunnet generelt.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å: • Forklare individers tenkning og atferd som et resultat av sosiale faktorer, slik som gruppetilhørighet og sosiale normer. • Forklare rollene av bevisste og ubevisste tankeprosesser i sosial persepsjon og atferd. • Forklare hvordan ulike metoder som for eksempel overtalende kommunikasjon kan brukes for å forandre individers og gruppers tenkning og atferd. • Vurdere og velge ut hensiktsmessige metoder/verktøy til forebygging og intervensjon på gruppenivå. • Utvikle enkle samfunnspsykologiske intervensjoner og kampanjer, helt fra problembeskrivelsen til den påfølgende evaluering av kampanjens effektivitet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger. Forelesningene omhandler teoretiske og metodiske prinsipper i sosial- og samfunnspsykologi. Disse vil bli forklart på grunnlag av publisert forskning. Gjennom korte øvelser i klasserommet praktiserer studentene å anvende de samme prinsippene til aktuelle samfunnsspørsmål og problemer.

Eksamen

Skoleeksamen (4 timer): Kortsvar. Karakterskala: A-F. Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.

Pensum

Kompendium Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., & Rothengatter, T. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. Journal of Environmental Psychology, 25, 273-291. (19 sider).

Anderssen, N. (2002). Does contact with lesbians and gays lead to friendlier attitudes? A two year longitudinal study. Journal of Community and Applied Social Psychology, 12, 124-136. (13 sider).

Banyard, V. L., Moinyhan, M. M., & Plante, E. G. (2007). Sexual violence prevention through bystander education: An experimental evaluation. Journal of Community Psychology, 35, 463-481. (19 sider).

Bohner, G., Siebler, F., & Schmelcher, J. (2006). Social norms and the likelihood of raping: Perceived rape myth acceptance of others affects men’s rape proclivity. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 286-297. (12 sider).

Bohner, G., & Wänke, M. (2002). Attitudes and attitude change. Hove: Psychology Press. Kapitel 7-8, s. 135-186 (51 sider).

Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love or outgroup hate? Journal of Social Issues, 55, 429-444. (16 sider).

Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5-18. (14 sider).

Foster-Fishman, P. G., Cantillon, D., Pierce, S. J., & Van Egeren, L. A. (2007). Building an active citizenry: The role of neighborhood problems, readiness, and capacity for change. American Journal of Community Psychology, 39, 91-106. (16 sider).

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480. (17 sider).

Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini, R. B. (2000). A focus theory of normative conduct: When norms do and do not affect behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 1002-1012. (11 sider).

Mackie, D. M., Devos, T., & Smith, E. R. (2000). Intergroup emotions: Explaining offensive action tendencies in an intergroup context. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 602-616. (15 sider).

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. (30 sider).

Matthies, E., Klöckner, C. A., & Preissner, C. L. (2006). Applying a modified moral decision making model to change habitual car use: How can commitment be effective? Applied Psychology: An International Review, 55, 91-106. (16 sider).

Orford, J. (1992). Community Psychology. Theory and Practice. Oxford: Wiley. Kapittel 1, s. 3-13 (11 sider).

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751-783. (33 sider).

Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Goldman, R. (1981). Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 847-855. (9 sider).

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological Science, 18, 429-434. (6 sider).

Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G., Rittenauer-Schatka, H., & Simons, A. (1991). Ease of retrieval as information: Another look at the availability heuristic. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 195-202. (8 sider).

Schwarz, N., & Clore, G. L. (1983). Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 513-523. (11 sider).

Strack, F., & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. Personality and Social Psychology Review, 8, 220-247. (28 sider).

Weenig, W. H., & Midden, C. J. H. (1991). Communication network influences on information diffusion and persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 734-742. (9 sider)

Zajonc, R. B. (2001). Mere exposure: A gateway to the subliminal. Current Directions in Psychological Science, 10, 224-228. (5 sider).

Anbefalte artikler:

Bator, R. J., & Cialdini, R. B. (2000). The application of persuasion theory to the development of effective proenvironmental public service announcements. Journal of Social Issues, 56, 527-541. (15 sider).

Cialdini, R. B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment. Current Directions in Psychological Science, 12, 105-109. (5 sider).

Mackie, D. M., & Smith, E. R. (1998). Intergroup relations: Insights from a theoretically integrative approach. Psychological Review, 105, 499-529. (31 sider).

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2585
  • Tidligere år og semester for dette emnet