vår 2015
BED-2003F Foretaksstrategi - 10 stp

Sist endret: 07.01.2016

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Modulen vil inneholde følgende elementer: - Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse. - Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser. - forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier. - hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter. Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.

Hva lærer du

Modulen har som formål er å gi studentene forståelse og innsikt i hva som legges i foretaksstrategi, samt viktigheten av strategiske ledelse og beslutninger i private og offentlige foretak. Studentene vil også lære ulike fremgangsmåter som benyttes i arbeidet med å formulere og implementere foretaksstrategier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger og seminarer.

Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen.
Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb. Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte.  


Eksamen

Hjemmeeksamen (100%) Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.  

 

 


Timeplan


Studiepoengreduksjon

BED-2003 Foretaksstrategi 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Bok & Barista (Alta) eller Akademisk Kvarter (Tromsø).
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-2003F