vår 2015

BED-2019F Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp

Sist endret: 03.02.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men det forutsettes grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Emnet forutsetter at man har forkunnskap tilsvarende BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse og BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk

Innhold

Økonomistyring i en større sammenheng: Kostnadsbegreper, kalkulasjonsprinsipper og metoder - kostnadsstandarder - standardkostregnskap - resultatrapportering Budsjettering - fastsette budsjettmål - delbudsjetter og hovedbudsjetter Prestasjonsmåling - oppfølging og kontroll

Anbefalte forkunnskaper

BED-1002 Finansregnskap og regnskapsanalyse, BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

  • om hvordan kostnadskontroll v.h.a. standardkostregnskap og avviksanalyser fungerer som gode verktøy i økonomistyring.
  • om hvordan budsjettering (fastsettelse av budsjettmål, utarbeidelse av budsjett og oppfølging gjennom budsjettåret) fungerer som godt verktøy i økonomistyring
  • om hvordan budsjettverktøyet også kan være nyttig i konsekvensanalyse ved testing av ulike tiltak.

 

Ferdigheter:

  • Utarbeide driftsregnskap etter standardkostmetoden.
  • Utarbeide integrert budsjettmodell.
  • Utarbeide resultatrapportering.

 

Kompetanse:

  • Kunne formidle årsak til endringer av kostnader og inntekter.
  • Kunne delta i diskusjon og foreslå tiltak til forbedring, samt formidle de økonomiske effektene av tiltakene som ledelsen ønsker å vurdere.

 

 

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen.
Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb. Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer. Eksamen arrangeres i Alta og Tromsø.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 08.05.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Bok & Barista (Alta) eller Akademisk Kvarter (Tromsø).


 

Undervisning Vår 2015
Første gang: Se timeplan på nett