høst 2024
DRA-6003 Revyens kreative prosesser - 15 stp

Emnetype

Etter- og videreutdanningsemne som går over to semestre, samlingsbasert med fysiske og digitale samlinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.


Innhold

Emnet gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i kreative prosesser og utforsking av revyens mangfoldige uttrykksformer.

Emnet fokuserer på:

- Kreativ utforsking av revyens mulige formuttrykk

- Sceniske virkemidler og dramaturgi

- Improvisasjon med og uten revytekst

- Åndsverksloven og etisk ansvar


Hva lærer du

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

 • Kreative prosesser
 • Sceniske virkemidler og dramaturgi
 • Improvisasjon som metode for å utvikle og skape ulike formuttrykk
 • Rettighetstematikk og etiske vurderinger av revyens innhold og form

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utforske ulike virkemidler og dramaturgier i formuttrykkene
 • Delta i improvisasjoner med og uten revytekst
 • Lage utforskende oppgaver som bidrar til revyens kreative prosesser

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Delta i og bidra til revyens kreative prosesser
 • Reflektere over de kreative prosessene og formuttrykkene, i et etisk perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet består av varierte undervisningsmetoder:

 • praktiske øvelser/oppgaver og utforskende arbeid
 • demonstrasjoner, arbeidsvisninger og fremføringer
 • veiledning og tilbakemeldinger
 • muntlig og skriftlig refleksjon
 • forelesninger, seminarer og individuelt arbeid med teori

Kollektive arbeidsformer er sentralt i emnet og forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen. Deler av emnet kan være digitalt.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 30 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For arbeidskrav gjelder følgende:

 • deltakelse i minimum 75 % av undervisningen
 • planlegge, gjennomføre og reflektere skriftlig over én utforskende oppgave, enten i egen revygruppe eller med medstudenter (ca 1.000 ord)
 • ett muntlig fremlegg tilknyttet emner i fagteorien (ca 10 minutter, individuelt eller i gruppe)

Mer info om praktisk eksamen

Utøvende gruppeeksamen, det gis 3 dagers forberedelsestid. Gruppen skal utforske og skape minimum to ulike formuttrykk utfra gitt impuls, til sammen maksimalt 15 minutter. Etter fremføringen er det en faglig refleksjonssamtale på 10-15 minutter.

Det gis individuell karakter på eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: DRA-6003
 • Ekstra informasjon
 • Søknadsfrist: 1. august

 • Undervisningsdatoer
 • Samlinger høst 2024:

  13. - 15. september

  11. - 13. oktober

  1. - 3. november

  Eksamensdato:

  mandag 25. november

   

 • Tidligere år og semester for dette emnet