høst 2024
REI-1104 Innovasjon og opplevelsesproduksjon - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

I dette emnet lærer du å bruke teorier og faglige verktøy hentet fra markedsføring, opplevelsesøkonomi og innovasjon som grunnlag for analyse og utvikling av opplevelsesprodukter. Vi bruker disse verktøyene til øvinger og praktiske case som gjennomføres i samarbeid med lokale reiselivsbedrifter. Emnet har et særlig fokus på hvordan denne næringen kan arbeide med bærekraftig utvikling.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om begreper, modeller og teorier innenfor opplevelsesproduksjon
 • har kunnskap om markedsføring og opplevelsesøkonomi
 • har kunnskap om utvikling av ulike opplevelsesprodukter
 • har kunnskap om innovasjonsprosesser gjennom videreutvikling av opplevelsesprodukter

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori i analyse og evaluering av opplevelsesprodukter
 • kan analysere og utvikle opplevelsesprodukter tilpasset ulike målgrupper
 • behersker verktøy og metoder for å skape verdibaserte aktiviteter og opplevelser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ta en aktiv rolle i bedriften eller andre institusjoner, i dens rolle knyttet til krav og forventninger fra samfunnet og markedet
 • kan delta i innovasjonsprosesser i utvikling av bærekraftige opplevelsesprodukter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.12.2024 09:00 (Utlevering)
06.12.2024 14:00 (Innlevering)
4 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig frammøte Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tilstrekkelig frammøte, 70% (OBL1)

Gruppeoppgave (OBL2)


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kirkenes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1104
 • Tidligere år og semester for dette emnet