høst 2024
MUS-6002 Instrument 2 - EVU - 30 stp

Emnetype

Etter- og videreutdanning. Samlingsbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse samt opptaksprøve. Opptaksprøven består av: Prøvetime-/ eller videosøknad.

Det tas forbehold om at det er ledig ressurs på instrumentet man søker opptak til.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.


Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument med repertoar som viser bredde i sjanger og stilart
 • En vesentlig del av arbeidet er utvikling av studentens evne til selvstendig arbeid med instrumentet, innstudering og øving
 • Trening i primavistaspill og eventuelt improvisasjon

Emnet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Om relevant repertoar

Ferdigheter:

 • ha gode tekniske og musikalske ferdigheter
 • kunne forme og formidle et kunstnerisk uttrykk på instrumentet

Generell kompetanse:

kunne arbeide selvstendig med nytt repertoar


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell undervisning/veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike epoker/stilarter. Det forventes at studenten etablerer gode arbeidsrutiner.

Timeplan

Mer info om arbeidskrav

 • Semesterprøve på minimum 10 minutter
 • En offentlig konsertframføring med et samlet repertoar på minimum 15 minutter
 • Repertoarliste med samlet spilletid på ca. 45 min

Mer info om praktisk eksamen

Utøvende eksamen individuelt og/eller i ensemble. Varighet: 15 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-6002
 • Ekstra informasjon
 • Søknadsfrist 1. august 2024

 • Tidligere år og semester for dette emnet