vår 2024
BYG-2604 Konstruksjonsteknikk I - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet stålkonstruksjoner skal Studenten lære om;

i. Bæreevne

ii. Plastiske beregningsmetoder

iii. Tverrsnittklasser

iv. Forbindelsesmidler

v. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og plateknekking

Innenfor temaet trekonstruksjoner skal Studenten lære om;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og forbindelsesmidler

Innenfor temaet betongkonstruksjoner skal Studenten lære om;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering for moment, skjærkraft og aksialkrefter.

iii. Riss- og deformasjonsberegninger.

iv. Utførelse av vanlige konstruksjonselementer som vegger, bjelker, søyler, fundamenter og konstruksjonsregler for disse.


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2602 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære å dimensjonere bjelker og korte søyler i betong

ii. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål.

iii. Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.

iv. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke.

v. Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres

Ferdigheter:

vi. Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Kompetanse:

vii. Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering.

viii. Studenten skal erverve kompetanse innenfor fremstilling og forstå arbeidstegninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Emnet undervisers i hvert vårsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter.
 • Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.
 • Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling.
 • Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 04.06.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

4 av 6 innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det gis ut 2 øvingsoppgaver innen hvert deltema, tilsammen 6 øvinger. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det kreves minimum 4 godkjente øvinger for å få arbeidskravet godkjent og dermed adgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet