vår 2024
FYS-1002 Elektromagnetisme - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING

Søknadskode 9391 enkeltemner i ingeniørfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-112 Elektromagnetisme 10 stp

Innhold

Emnet gir en generell introduksjon til elektriske og magnetiske fenomener der følgende temaer behandles: Elektrostatiske felt og potensiale, kondensator og kapasitans, dielektriske materialer, elektriske strøm og konduktivitet, Kirchhoffs lover, magnetiske felt, magnetiske materialer, Faradays lov, induksjon, impedanser og Maxwells likninger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, FYS-1001 Mekanikk, MAT-1003 Kalkulus 3

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • forstå elektriske og magnetiske fenomener i naturen
 • beskrive elektriske og magnetiske felter i rommet gjennom bruk av abstrakte begreper som feltlinjer, ekvipotensialflater og flukser
 • forstå hvordan elektriske og magnetiske fenomener vekselvirker gjennom induksjon og elektromagnetiske bølger
 • oppnå økt geometrisk forståelse av elektriske og magnetiske felter gjennom bruk av simuleringer og datavisualiseringer

Ferdigheter - Studenten kan:

 • løse grunnleggende elektriske og magnetiske problemstillinger
 • overføre elektromagnetiske likninger mellom integral- og differensialform
 • løse differensiallikninger der passive komponenter som kondensator, resistans og spole inngår
 • omregne passive komponenter til impedanser og bruke regneregler for disse til å løse vekselstrømkretser
 • lage dataprogrammer som løser elektromagnetiske problemer numerisk

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • forstå viktigheten av emnet i moderne anvendelser innenfor optikk, radar, kommunikasjon og nanoteknologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet