vår 2024
GEO-2001 Mineralogi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-103 Mineralogi 9 stp

Innhold

Innhold

 • Indre struktur, symmetri og ekstern morfologi til mineraler
 • Bindinger i krystallstrukturer, strukturelle enheter i mineraler
 • Krystallvekst, defekter, tvillinger
 • Mineralkjemi, blandbarhet av mineralets endeledd
 • Mineralets fysiske egenskaper
 • Enkelt-, dobbelt- og ringsilikater
 • Kjede- og sjiktsilikater
 • Malmmineraler (oksider, sulfider, sulfater)
 • Introduksjon i polarisasjonsmikroskopi

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om grunnleggende symmetrielementer i mineraler og mineralets krystallsystem
 • forståelse for de grunnleggende prinsipper av blandbarhet av mineralets endeledd
 • forståelse for den systematiske oppdelingen av mineraler på bakgrunn av kjemisk sammensetning og intern struktur
 • forståelse for den kjemiske sammensetningen av forskjellige silikater og malmmineraler
 • kunnskap om stabilitetsgrenser for de vanligste mineralgruppene

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive forskjellige mineralgrupper og forstå de kjemiske variasjonene innenfor disse gruppene
 • identifisere vanlige mineraler i håndstykke
 • bruke polarisasjonsmikroskop

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i vanlige mineralgrupper og deres tilstedeværelse i forskjellige bergarter i jordskorpa og mantelen
 • evne til å utføre tolking av kjemisk sammensetning og struktur av forskjellige silikat- og malmmineraler basert på trykk- og temperaturforholdene da de ble dannet
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen mineralogi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

13 forelesninger (26 timer) og 13 øvelser (39 timer).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvelse 1 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 10 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 11 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 12 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 2 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 3 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 4 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 5 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 6 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 7 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 8 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 9 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle øvelser er obligatoriske og skal innleveres for godkjenning etter hver øvelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis adgang til kontinusjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet